Rüyada Susam Görmek

Rüyada susam görmek rızka ve helal mala yorumlanır. Susam ekmek faydalı ticarete, büyüyen kazanca ve sevince işaret etmektedir. Susam bazen zarar ve ziyana delalet eder. Bir rivayete göre susam görmek gittikçe artan mal demektir. Bir kimseden susam aldığını gören, o kişiden menfaat göreceği anlamına gelir. Kirmani'ye göre; susam ticaret ve malıdır.

Susam görülmesi, zengin olmak ve mal arttırmak anlamındadır ve bolluk, bereket, para demektir. Rüyada susam görmek, zengin olmak ve her geçen gün zenginliğin artmasına işarettir. Susamlı yiyecekler de aynı şekilde yorumlanır. Kişi rüyasında susamları atarsa para kaybedeceği anlamına gelir.

Eski, lezzeti ve rengi değişik olursa haram mal ve bir rivayete göre de, kederdir. Rüyada susam satın almak iyiye, satmak ise kötüye işarettir. Bazılarına göre susam ekmek ticarette gayrete; tarladan toplamak kazanca, yığmak servete, ezip yağını çıkarmak bu maldan çok para kazanmaya delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen susamlar, rızık ve helal maldır. Susamın sıkılmışının tabiri de böyledir. Susamın öğütülmüşü aziz ve kuvvetli bir maldır. Diğer hububat da böyledir.

Rüyada susam görmek, malın artması ile tabir olunur. Bir kimseye susam verdiğini gören o kişiye para verir. Birinin kendisine susam verdiğini gören o kişiden para alır.

Rüyada susamı ektiğini gören kimse faydalı bir memuriyete, iyi bir ticarete, takvaya, büyüyen bir kazanca ve sevince nail olur. Susamın kurusu tabirce yaşından daha kuvvetlidir. Susam ekmek kazanç ve ticaret için gayret sarfetmeye, birikmiş servete, iyi bir memuriyete, dindarlığa ve sevince işarettir.

Rüyada susam yağı görmek, hayır ve menfaate işarettir. Susamın kavrulmuşu, şer, zahmet ve meşakkattir. Bazı tabirciler, susam görmek doktorlar için hayırdır, diğer kimseler için de ateşli hastalığa delildir, dediler. Rüyasında susam gören kimse zarar ve ziyandan kurtulur.

Susam almak, rüya sahibinin aldığı o kimseden menfaat temin etmeye; birine susam verdiğini görmekse, o kimseye para vermeye işarettir.

Tadı kötü ve rengi değişik bayat susam görülmesi, üzüntüye veya haram mala işarettir. Kavrulmuş susam, meşakkat ve sıkıntıya, olumsuz durumlara işarettir. Rüyasında susam satın almak, iyi ve hayırlı bir rüyadır. Susamı satmak ise, iyi değildir.

Rüyasında susamı ezip yağını çıkardığını görmek, edindiği mal ve sermaye ile refah içinde yaşamaya veya önemli bir göreve gelmeye işarettir. Rüyada öğütülmüş susam görmek, kıymetli, çok mala işarettir

Okunma: 108