Rüyada Nahl Suresini Okumak

İbn-i Sirin'e göre; rüyasında Nahl Suresini okuyan veya bir kısmını okuyanı görüp dinleyen, helal rızk ile rızıklanır. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) yaptığı yoruma göre rüyada Nahl suresini okumak; Allah'ın inayetiyle ilim öğreneceğinize ve hastaysanız şifa bulacağınız anlamına gelir. Rüyasında Nahl suresini okuyan Müslümanlar içinde sevilen bir kişi olur. Hz. Ömer'e (ra) göre, mal ve rızkı Allah (CC) tarafından saklı tutulur. Dünyada sıkıntı yüzü görmez. Afet ve musibetlerden emin, hali hayırlı, vücudu sağlıklı olur.

Abdulgani Nablusi'ye göre rüyasında Nahl suresini okuyan ilim adamı olur. Hasta ise iyileşir, helal rızık sahibi olur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Nahl suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, din âlimlerini ve Salih müminleri sevmeye işarettir. Bazı tabirciler, O kimse, daimi rızka erer, demişlerdir. İbn-i Sîrîn'in tabirine göre rüyada Nahl suresini okumak, helal kazanç elde edeceğinize ve dindar kimseleri seveceğiniz demektir.

Kirmanî: Sıkıntılardan güvende kalacağınıza işarettir. Bir kimsenin rüyada Nahl Suresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut üzerine okunduğunu görmesi, ulema ve Salihleri sevmeye işarettir. Hasta bir kimsenin rüyada Nahl suresini okuduğunu görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete ermeye delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki rüyada Nahl Suresini okumak veya okunduğunu görmek, şu şekilde tabir olunur

Allah Teâlâ, ona ilim ve hikmet verir,Şifa bulur,Üzüntü ve kederden kurtulur,Mal ve geniş rızıkla nimetlenir...

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki Rüyada Nahl Suresi'ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, helâl rızk ile merzuk olmaya, ehl-i din ve diyanet indinde mağlubiyete ve mahbubiyete delâlet eder.

Okunma: 108