Rüyada Küçük Sinek Görmek

İnsanlarin kulaklarma giren küçük sinek, halkin reisi için düşmana delalet eder. Rüyada küçük sinek görmek, zayıf, miskin ve alçak bir adama işarettir.

Sineğin büyüğünü görmek, halka zarar veren ve malı ifsad eden bir düşmana alâmettir. Rüyada sineği yediğini görmek, helâl olmayan bir malı yemekle tâbir olunur.

Rüyada kulağına bir sinek yahut sivri sineğin girdiğini görmek, hayır ve berekete nailiyete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada küçük sinek öldürdüğünü görmesi, rahata veya vücut sağlığına delâlet eder. Rüyada bir malı üzerine kara sinek konduğunu görmek, o malın hırsızlar tarafından çalınacağına işarettir. Çünkü sinek de bir hırsız gibi konduğu yerden bir şeyler aşırır.

Küçük sinek rüyası şöyle de tâbir olunur:
a) Şiddetli düşman,
b) Zayıf asker,
c) Hasta için ilaç,
d) Temiz ve güzel rızık...

Bazı kere de rüyada sinek görmek, kötü amele ve insanlar tarafından kötü görülüp zemmedilmeyi icab ettiren bir işte bulunmaya alâmettir. Rüyada küçük sineğin karnına girdiğini görmek, akılsız bir kavim veya kimse ile arkadaş olmaya delâlet eder.

Rüyada insanların kulaklarına giren küçük sinekleri görmek, halkın başında olan adam bir düşmana işarettir. Bir kimsenin rüyada burnuna bir sivrisinek girdiğini ve sonra çıktığını görmesi, büyük bela ve mihnete uğramaya işarettir.

Rüyada sivrisinek görmek, zayıf, cimri, hakir bir düşman ile tâbir olunur. Çünkü sivrisinek yaradılışı itibariyle zayıf bir mahluktur.

Rüyada evine sivrisineklerin girdiğini görmek, üzüntü, keder ve gama delâlet eder. Zira sevrisinek insana rahat vermez.

Rüyada sivrisineği görüp sonra Rabbinin kudretini tefekkür ettiğini müşahede etmek, tevbe ve istiğfara işarettir.

Bazı kere de sivrisinek görmek, çok fena ve inat, kan dökücü bir düşmana delâlet eder.

Okunma: 110