Ev aramasi hangi saatlerde yapilir?

Ev aramasi hangi saatlerde yapilir?

Katkı Ev aramasi hangi saatlerde yapilir? by Admin Ağustos 22, 2020

İçindekiler

Ev araması hangi saatlerde yapılır?

Arama kararı kural olarak işin gereğine uygun düşen her saatte yapılabilir. Ancak konutta, iş yerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. Gece vakti, güneşin batmasından bir saat sonra başlayıp güneşin doğmasına bir saat kalıncaya kadar devam eden vakittir.

Ev Arama kararını kim verir?

Ancak konutta, işyerinde, ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir. Kolluk amirinin yazılı emri ile yapılan arama sonuçları Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirilir.” hükmü öngörülmektedir.

Ev arama izni hangi durumlarda verilir?

Kanun maddesinde ev – konut arama kararı için hakim kararı olması gerektiği ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet savcısı izni ile arama kararı yapılabileceği belirtilmiştir. Uygulamada genellikle gecikmesinde sakınca bulunan hal olduğu belirtilip c.savcısı izni ile arama yapılmaktadır.

Arama emri Ana şartları nelerdir?

Arama Kararında Veya Arama Emrinde Bulunması Gereken Zorunlu Hususlar Nelerdir?

Aramanın nedenini oluşturan fiil. Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya, Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi, Aranılacak eşyanın elde edilmesi halinde el konulup konulmayacağı Polis arama izni olmadan evi arayabilir mi?

Gece arama ve konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde yani kamuya açık olmayan yerlerde arama hiçbir şekilde kolluk amirinin yazılı emri ile arama yapılamaz. Hakim kararı olmadan savcının yazılı emri ile yapılan aramalar 24 saat içerisinde yetkili hakimin onayına sunulur, hakim kararını 48 saat içinde açıklar.

Yakalama kararı kim verir?

· Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re’sen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir. · Kovuşturma evresinde mahkeme, sanığın hazır bulunmasına ve zorla getirme kararı veya yakalama emriyle getirilmesine her zaman karar verebilir.

Okunma: 345