Rüyada Tarih Görmek

Rüyada tarih görmek görülen her tarih rakamı değişik çağrışımlar yapar. Bazı tarihler, ders almaya, beladan kurtulmaya, bazı tarihler de, kötü haber almaya, sözünde durmaya yorumlanır. Tarihler kimi zaman, sıkıntı çekmeye, mevki yükselmesine; kimi zaman ise, işlerin hayırla sonuçlanacağına, gebe kalmaya, hayırlı işe girmeye işaret sayılır. Rüyada tarih atmak, tarih söylenmesi veya tarih verilmesi hayırlı anlamlara gelmektedir. Rüyada tarih atmak; rüya sahibinin değerli bir kimseden büyük bir yardım göreceğine, borç ve sıkıntılardan kurtulacağına, kötülüklerden sakınacağına yorumlanır. Rüyada tarih atmaya çalışıp ta tarih atmamak ise kötü haber almaya, verilmiş sözün yerine getirilmesine işaret eder. Rüyada tarih saymak, duaların kabul edilmesine; beş vakit namaza veya ibadetin düzgünlüğüne hükmedilir. Rüyada altı rakamının olduğu tarih görmek; halk arasında hayırla anılmaya, yedi rakamlı tarih görmek ise gebe kalmaya veya uzak bir yolculuğa çıkmaya işaret eder. Sekiz rakamlı tarih görmek, yüksek makamlara, dokuz rakamlı tarih, sıkıntı çekmemeye yorulur. On rakamlı tarih görmek ise, arzu edilen şeylerin hayırla sonuçlanmasına yorumlanır.

Bazı yorumcular rüyada tarihleri şu şekilde tanımlarlar.

Rüyada rakamların olduğu tarih görmek, Yüce Allah'ın birliğine ve imana; iki rakamlı tarih anaya-babaya; üç rakamlı tarih sadakaya, dört rakamlı tarih ise kabul edilecek duaya, toplu mala veya evlenmeye işarettir. Beş rakamlı tarih ise yüksek makama, şansa veya beş vakit namaza işaret sayılır. Kimi yorumcular da hayırlı olmayan tarihleri şöyle sıralamışlardır. Üç-yedi-sekiz-dokuz-onüç-onsekiz-kırk-elli-seksen; yüzler hanesinde beşyüz-yediyüz; binler hanesinden ikibin- yedibin; onbinler hanesinden de ellibin-yüzbin rakamından fazlası ise istenenlerin elde edileceğine hükmedilmiştir.

Rüyada tarih görmek ile ilgili hayırlı tarihlerin bazıları şöyle yorumlanır;

Onbir rakamı, muradın olacağına, onbeş rakamı şiddet ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Yirmi, düşmana üstün gelmeye, sekizyüz zafere, beşbin rakamı ise, bereket ve ferahlamaya işaret eder. Ayrıca kırkbin rakamı kurtuluş, altmışbin zorluktan sonra ferahlık, yüzbin ve ötesi rakamlar da isteklerin elde edileceğine işaret sayılır. Bazen da rüyada görülen tarihler sayılan varlıkların türüne göre çağrışım yapar. Rüyada tarih belirlemek ilimden faydalanmaya yorumlanır. Tarih okumak Kur'an okumaya; tarih söylenmesi ise güzel işlerle uğraşmaya işaret sayılır.

Okunma: 107