Rüyada Acıktığını Görmek

Rüyada acıktığını görmek; ve doyana kadar yemek yemek hastalıktan kurtulmaya, doyulmazsa sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine işarettir. Bir kimse rüyasında çok acıktığını ve karnını doyurmak için acele ettiğini görürürse; mal hırsına kapılıp başkalarının hal üzerine geçirmekte bir sakınca görmeyeceği şeklinde tabir edilir. Rüyada birinin acıktığını görmek uzun emel sahibi olmakla tabir edilir. Birinin acıktığını görmekse; gören kişinin zengin olacağı anlamına gelir.

Alimlerin rüyada acıkmaları, onların ilimle yaptıkları yaramazlığa delalettir. Büyük makam sahibi ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, ona tabi olanların zelil olmasına yorumlanır.

Karnı acıkarak yemek yemek tövbeyi tutmaya, sevilen ve hoş bir gıda ile karnı doyurmak iyilik yolunda sebat etmeye, Hoşlanmadığı bir gıda ile karnını doyurmak tövbe ettikten so a bunu tutmamaya, Karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını görmek hırsını tatmin edememeye delalet eder.

Rüyada hissedilen açlık miktarınca geçimini temin ve dünyaya rağbetindeki harisliğe delâlet eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada kendisini aç gören kimseye hayır isabet eder, fakat bunda haris olur. Bir kimse rüyasında çok acıktığını görse o kimse fakirlikten sonra zenginliğe kavuşur ve acıktığı nispetinde servete sahip olur.

Ayrıca açlık; kendisinde hayır olmayan kimse ile sohbet etmeye ve zayıflığa işaret eder. Açlık bazen de zikir ve şükre delâlet eder. Bir başka yoruma göre: Rüyada kendisini acıkmış gören kimse; kendisinde mevcut olan bir derdi atmış ve ondan kurtulmuş demektir.

Sâlimî'ye göre: Rüyada karın acıkması; yeni bir işe ve yeni bir servete kavuşmak anlamına gelir.

Rüyada karnının aç olduğunu görmek

Günahkar anlamındadır. Cabir'ül Mağribi demştir ki: Aç olduğunu görüp, iyi bir yiyecekten iştahla yiyen, tevbesinde sebat eder. Fakat yenilen iyi bir şey değilse, tevbesinde durmaz.

Acıktığını hissetmek hırsa ve sonsuz hayallere delalettir. Cafer-i Sadık açlık rüyasını şunlarla tabir ediyor: Hırs, hayır, tamah ve günah. Karnının aç olduğunu ve yiyecek bulamadığını gören, zarar görmemesi için hırsından vazgeçmeli. Yoksa hayra eremez.

Nablusi: Rüyada hissedilen açlık, kocasından ayrıldığına matem tutup zînetini terk eden kadının elbisesine, korku ve küfre ve geçim sıkıntısına delâlet eder.

Acıktığını söylemek
Rüyada ACIKTIĞINI söyleyen kişiye bir hayır isabet eder, fakat bunda haris olur, dediler. Bazıları da, rüyada hissedilen açlık, tokluktan, susuzluk, suya kanmaktan hayırlıdır, dediler.

Biri rüyada acıktığını söylerse, o kimse fakirlikten sonra nimete nail olur ve acıktığı miktarca mala sahip olur. "Acıktığını söylemek", bazen takvaya, zikr ve şükre işaret eder.

Okunma: 94