Xarelto nedir ve ne ise yarar

Xarelto nedir ve ne ise yarar

Xarelto nedir ve ne işe yarar?

1. XARELTO nedir ve ne için kullanılır? • XARELTO film kaplı tabletlerin her biri 15 mg etkin madde (rivaroksaban) içerir. Rivaroksaban antitrombotik ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir ve etkisini kanın pıhtılaşmasında rol oynayan faktör Xa’yı engelleyerek gösterir.

Xarelto 28 ve 42 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.?

XARELTO 28 ve 42 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır. Ambalajın içindeki tabletler bir yüzünde BAYER logosu ve üçgen, diğer yüzünde “15” baskısı bulunan, kırmızı, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletlerdir.

Xarelto’nın faydaları nelerdir?

XARELTO, bir tür kalp ritim bozukluğunda (non-valvülar atriyal fıbrilasyon), inmenin veya vücudun diğer damarlarmdaki kan pıhtısmm önlenmesinde kullanıldığında; önerilen doz günde bir kez 20 mg alınmasıdır.

Xarelto tedavisinde en çok kullanılan yöntemlerden birisidir.?

XARELTO yetişkin hastalarda, Derin Ven Trombozu (DVT) tedavisi ile akut DVT sonrası tekrarlayan DVT ve Pulmoner Embolizmin (PE) önlenmesinde endikedir. Oral kullanım içindir. Önerilen doz günde 1 kez 20 mg’dır.

Nitekim xarelto ile ilişkili karaciğer hastalığı ile ilişkilidir?

XARELTO, koagülapatİ ile ilişkili karaciğer hastalannda ve Child Pugh B ve C’li sirozlu hastalar dahil klinik açıdan önemli kanama riski taşıyan hastalarda kontrendikedir (bkz. bölüm “4.3 Kontrendikasyonlar” ve bölüm “5.2 Farmakokinetik özellikler”).

https://www.youtube.com/watch?v=BOMVS3ph1m0

XARELTO, orta derecede böbrek yetmezliği olan (CrC: 30-49 ml/dak) ve eşzamanlı olarak rivaroksaban plazma konsantrasyonlarım artıran ilaçlar almakta olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (bkz. bölüm “4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri”).

Xarelto’nun faydaları nelerdir?

İleri böbrek yetmezliğiniz varsa, XARELTO kullanmanız önerilmemektedir. Kanama riskine neden olabilecek nitelikte karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. Eğer KARELTO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Okunma: 344