Sirket davranis kodlari ne demek

Sirket davranis kodlari ne demek

İçindekiler

Şirket davranış kodları ne demek?

En genel tanımıyla iş hayatındaki evrensel doğruları ifade eden etik kod kurum tarafından, kurumun yöneticilerinin ve çalışanlarının mevcut ve gelecekteki davranışlarına rehberlik etmesi için hazırlanan yazılı kurallar bütünüdür.

Etik davranış kodu nedir?

Etik Kod, kurumların çalışanlarına, beraber iş yaptığı kişi ve diğer kurumlara ve kamuya sorumluluklarını özetleyen, temel değerlerini ve ilkelerini yansıtan, çalışanlara kabul edilebilir ve edilemez davranışlar konusunda yol gösteren bir kurallar bütünüdür.

Davranış tüzüğü nedir?

Davranış tüzüğü, BMMYK’de uygun davranışları tespit eden yegane belgeler olan Birleşmiş Milletler Tüzüğü ve Personel Yönetmeliği ve Kuralları ile belirlenmiş olan, davranışlar konusunda çalışanların yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri daha iyi anlamalarını sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Etik davranış kuralları nelerdir?

Etik Davranış Kuralları

Kanunlar önünde dürüstlük ve eşitlik esastır. Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Karşılıklı saygı ve güven esastır. Kanunların izin verdiği ölçüde özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur. Çalışanların motivasyonu önemlidir. Çalışma ilkeleri nelerdir?

– Tüm iş ilişkilerinde haysiyetli, şerefli ve dürüst davranmalıdır. – Sorumluluklarını yerine getirirken, Şirketin saygınlığını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınmalıdır. – Görevleri ile ilgili konularda, kanun, tüzük, yönetmelik ve düzenlemeleri detaylı olarak bilmeli ve bunlara bağlı kalmalıdır.

Ahlak dışı davranışlar nelerdir?

Etik Dışı Davranışlar

Sahte ve Yanıltıcı Belge Düzenleme. Zimmet. Hakaret ve Küfür. Cinsel Taciz. Bezdiri (Mobbing) ve Korkutma. Yaranma. Kötü Alışkanlıklar. Kamu veya Şirket Sırlarını Sızdırma. Davranış Kuralları Nelerdir?

Yüksek ahlaki standartlar, geçerli yasalara uyma, kural ve düzenlemelerinizdir. Doğruluk, dürüstlük, çalışana ve paydaşlara gösterilen saygılı davranışlar, işletmenizin sunulan yüzüdür. Makamda davranış kuralları nedir sorusuna, temeli saygı ve nezakete dayanan davranış kuralları cevabı verilebilir.

Okunma: 344