PDR de etik ilkeler nelerdir?

PDR de etik ilkeler nelerdir?

PDR de etik ilkeler nelerdir?

Psikolojik danışmanların benimsemeleri gereken başlıca temel ilkeler: (1) yetkinlik,( yeterlilik, ehliyet) (2) dürüstlük, (3) duyarlı ve saygılı olmak, (4) bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık, (5) toplumsal sorumluluk, (6) mesleki ve bilimsel sorumluluk olmak üzere altı madde olarak belirlenmiştir.

Psikolojik Danışmada etik nedir?

Mesleki ve bilimsel sorumluluk bir psikolojik danışmanın etik standartlara uygun, bilimsel içeriğe uygun, farklı profesyonel yaklaşımlara saygılı davranma; meslektaşlarının uygunluğunu da gözeten sorumlulukları olduğunu unutmamasını kapsamaktadır.

Meslek etiği kavramları nelerdir?

Meslek etiği, bir meslekle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, o meslekle ilgili birtakım davranış kuralları (etik kurallar) oluşturan ve mesleğe mensup kişilerin bu davranış kurallarına uymasını zorunlu kılan, uymayanları meslekten çıkaran, hizmet ideallerini koruyan ilkeler bütünüdür.

PDR meslek etiği nedir?

Etik iyi davranışları belirleyen ilkeler bütünüdür. Sorumluluk, görev, erdem ve hak gibi kavramlar da etikle paralel konumda yer alır.

Etik standartları ne demek?

Etik standartlar, yaşama hakkı, yaralanmalardan korunma ve mahremiyet hakkı gibi haklarla ilgili standartları içerir. Bu tür standartlar yeterli etik standartlarıdır, çünkü tutarlı ve köklü nedenlerle desteklenirler. İkincisi, etik, kişinin etik standartlarının incelenmesi ve geliştirilmesi anlamına gelir.

Meslek etiği ilkeleri nelerdir?

İş hayatı içerisinde doğru davranış biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek meslek etiğinin temel ilkelerindendir. Bütün meslektaşlar çalışmalarının her cephesinde dürüstlük sergilemelidir.

Meslek etiği nerelerde gereklidir?

Meslek etiği ise iş etiği ile ilişkilidir ve genel ahlak kurallarının yanında belli bir mesleki uzmanlığa dayalı sorumlulukları kapsayan yazılı olmayan kurallardır. Mesleki etik bir iş yerindeki verimliliğin devamlılığı için gereklidir.

PDR etik ikilem nedir?

Etik ikilem “danışmanlık sırasında ortaya çıkan ve var olan iki değer yargısı arasındaki çatışma ve karmaşadan kaynaklanan durumlar“ olarak tanımlanmıştır.

Okunma: 344