Egitim programlarinin gelistirilmesine neden ihtiyac duyulur?

Egitim programlarinin gelistirilmesine neden ihtiyac duyulur?

İçindekiler

Eğitim programlarının geliştirilmesine neden ihtiyaç duyulur?

Eğitim programları için program geliştirme önemlidir. Program geliştirme sayesinde uygulanan programın eksik yönleri ya da zayıf yönleri belirlenmekte ve eğitim programının yeniden düzenlenmesini sağlamaktadır. Program geliştirme aşamalı olarak ilerlemektedir. Her bir aşama diğer aşamayı kapsamaktadır.

Eğitimde esneklik ne demek?

2) Esneklik: Öğretmenin eğitim programındaki konuları ve etkinlikleri görev yaptığı yörenin; ekonomik, sosyal özellikleri ile öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve sosyal çevrenin değişen koşullarına göre düzenleyebilmesidir.

Ders programlarının en önemli özelliği nedir?

İyi Bir Eğitim Programının Özellikleri İşlevsel (Görevsel) olmalıdır: *En önemli özelliktir. *Kazandırılan davranışların günlük yaşamda işe yaranmasıdır. *Bireyin ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesidir.

Program geliştirmeye neden olan etkenler?

Eğitim ve program geliştirme süreklilik arz eden ve değişen süreçlerdir. Bu süreçlerin değişmesinde ve gelişmesinde etkili olan faktörler; ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, felsefi ve teknolojik olarak sınıflandırılabilir.

Program geliştirmede ihtiyaç analizi neden önemlidir?

Eğiticiler ihtiyaç belirlemeyi kullanmazsa öğrenenlerin neyi öğrenmek istediklerini ve öğrenmeye nasıl motive edileceklerini bilemez. İhtiyaç belirleme program geliştirmeciler tarafından hedef grubun ideal durumu ile mevcut durumu arasındaki farklılığını belirlediği bir süreçtir.

Program geliştirme hedef nedir?

Hedef, öğrenciye kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. Program geliştirme sürecine “Niçin öğreteceğiz?” sorusuyla başlanır. Davranış değişikliğinin kasıtlı ve istendik olması, eğitimin hedeflere dayalı gerçekleşmesiyle ve öğretimin planlı olmasıyla ilgilidir.

Program geliştirmede ihtiyaç analizi nedir?

İhtiyaç belirleme çalışmalarında birey, toplum, konu alanı ve doğa ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi önemlidir. İhtiyaçların belirlenmesi program geliştirme sürecinin ilk aşamasıdır. İhtiyaçların belirlenmesi sürecinde program öğelerine yönelik bilgiler elde edilerek nasıl biçimlenecekleri ortaya konur.

Öğretim programının genel amaçları nedir?

Öğretim programları öğrencilerin her bir sınıf seviyesinde ulaşmaları gereken bilgi ve beceri düzeyini belirten öğrenme hedeflerini de ortaya koyar. Böylece öğretmene eğitsel liderliğinde yol gösterirken, velilere de çocuklarından neler beklemeleri gerektiği konusunda rehberlik yapar.

Okunma: 344