Morphea hastaligi nedir

Morphea hastaligi nedir

Katkı Morphea hastaligi nedir?

İçindekiler

Morphea hastalığı nedir?

Morfea, sıklıkla yalnızca deriyi etkileyen uzun seyirli na- dir bir deri hastalığıdır. En sık görülen belirtileri; aktif dönemde leylak renginde, geç dönemde kahverengimsi olan ağrısız renk değişiklikleri ve deri kıvamında sert- leşmedir.

Plak morfea nedir?

Morfea kollajen liflerin üretimi ve yıkımındaki dengesizlik sonucunda gelişen deri ve subkütan dokuların idiyopatik fibrozan bir deri hastalığıdır (1). Çocuk ve yetişkinlerde benzer sıklıkta görülen bu hastalığın patogenezi halen netlik kazanmamıştır (1).

Morfea tedavisi var mı?

Morfea genellikle klinik seyri iyi olan ve spontan iyileşebilen bir hastalık olmasına rağmen, bazen belirgin morbiditeye de neden olabilmektedir. Hastalığın etkin bir tedavisi yoktur; bugüne kadar çeşitli ilaçlar denenmiş ve değişik sonuçlar elde edilmiştir.

Morfea tedavisi geçer mi?

Morphia nedir?

Morfea, lokalize sklerodermanın bir deri tutuluşudur. İki formu mevcuttur: lokalize ve yaygın morfea. Lokalize morfea, genellikle bir veya iki tane, çapları 10 cm’den küçük, sınırlı sklerotik deri lezyonlarıdır. En sık görüldüğü yerler gövde ve ekstremitelerdir.

Mycoides Fungoides nedir?

Mikozis fungoides ( Mycosis Fungoides ) nedir? Mikozis fungoides (MF), nadir görülen bir kutanöz T hücreli non-Hodgkin lenfomadır. Başlangıç aşamasında düşük dereceli bir malignite iken, tümör ilerlediğinde ise oldukça agresif olabilir.

What is morphea and how is it treated?

Morphea may also involve the inside of the mouth, the genitals, and the eyes. Morphea often first occurs in childhood or middle adulthood. Treatment decreases the risk of forming new lesions and the expansion of lesions. There is currently no cure for morphea.

What is morphea ( localized scleroderma)?

Author: Victoria P Werth, MD; Chief Editor: Dirk M Elston, MD more… Morphea, also known as localized scleroderma, is a disorder characterized by excessive collagen deposition leading to thickening of the dermis, subcutaneous tissues, or both.

What are the symptoms of linear morphea?

Morphea usually begins as a red or purple area of skin that then becomes thickened and white. The thick white areas usually thin out over time and turn brown. Once a lesion has formed, it is unlikely to completely go away. In children, linear morphea on the arms and legs can affect the underlying bone and interfere with bone growth.

What is the pathophysiology of Mycoplasma morphea?

Morphea, also known as localized scleroderma, is a disorder characterized by excessive collagen deposition leading to thickening of the dermis, subcutaneous tissues, or both. Morphea is classified into circumscribed, generalized, linear, and pansclerotic subtypes according to the clinical presentation and depth of tissue involvement.

Okunma: 343