Memurlar e-Devlet uzerinden sendikadan istifa edebilir mi?

Memurlar e-Devlet uzerinden sendikadan istifa edebilir mi?

Blog Memurlar e-Devlet uzerinden sendikadan istifa edebilir mi?

Memurlar e-Devlet üzerinden sendikadan istifa edebilir mi?

6356 sayılı Kanun uyarınca işçilere, Bakanlıkça sağlanan elektronik başvuru sistemi ile E-Devlet Kapısı üzerinden üye olma ve üyelikten çekilme (istifa) hakkı tanınmıştır. İşçilerde olduğu gibi, memurlarda da sendikalara üye olma ve üyelikten çekilme işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Kamu sendikasından nasıl istifa edilir?

Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır.

e-Devlet sendika nasıl istifa edilir?

” (2) Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. (3) Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.

Yetkili sendikadan istifa edip başka sendikaya üye olunur mu?

Kamu isvereni, bildirimin bir örnegini onbes gün içinde sendikaya gönderir. Çekilme, kamu isverenine basvurma tarihinden baslayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde baska bir sendikaya üye olmasi halinde yeni sendikaya üyeligi, bu sürenin bitim tarihinde kazanilir.”

Memur kaç defa istifa edip geri dönebilir?

Madde okunduğunda devlet memurluğundan 3 kez istifa edilebileceği anlaşılmaktadır. Bir kişi 3(üç) defa istifa edebilir ama sadece 2(iki) defa göreve dönebilmektedir.

Memurluktan istifa eden tekrar memur olabilir mi?

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Memur ne zaman istifa edebilir?

“Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.”

İstifa eden memur başka bir kurumda göreve başlayabilir mi?

Okunma: 343