Iki noktadan sonra buyuk harfle baslar mi

Iki noktadan sonra buyuk harfle baslar mi

Popüler Iki noktadan sonra buyuk harfle baslar mi? by Admin Mayıs 11, 2020

İçindekiler

Iki noktadan sonra büyük harfle başlar mı?

İki noktadan sonra bağımsız bir cümle geliyorsa bu cümle büyük harfle başlar; art arda örnekler sıralanıyorsa ilk örnek küçük harfle başlar: Tam kapıdan çıkmak üzereyken sordu: Akşam erken gelecek misin?

Ünlem işareti nasıl kullanılır? Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur: Hava ne kadar da sıcak! Aşk olsun! Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur: Ordular! Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:

İki nokta işaretinin kullanım alanları nelerdir?

İki Nokta (:) / Noktalama İşaretleri

Kendisinden sonra açıklama yapılacak ya da örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Edebî metinlerde konuşma çizgisinden önce kullanılır. Ses biliminde uzun okunması gereken ünlüden sonra kullanılır. Kataloglarda yazar adları ile eser adları arasına konur. Iki noktadan sonra gelen cümleler küçük harfle başlar doğru mu yanlış mı?

İki noktadan sonra gelen bölüm, bağımsız bir cümle ise bu cümlenin ilk sözcüğü büyük harfle başlar. İki noktandan sonra sadece örnekler ve sıralanıyorsa ilk örnek küçük harfle başlıyor.

Noktalı ünlem nerede kullanılır?

Ünlem işareti cümlede birçok görevde kullanılan bir noktalama işaretidir: Sevinç, kıvanç, acı, korku, heyecan, endişe, şaşma gibi duyguları bildiren cümlelerin sonuna eklenmektedir. Uyarı sözleri, seslenme ve hitap bildiren sözlerden sonra kullanılmaktadır.

İki nokta hangi cümlede kullanılır?

İki nokta kullanıldığı yerler; – Kendinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur. – Kendinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. – Eserlerde karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin isminden sonra konur.

İki nokta nerede kullanılır maddeler halinde?

Okunma: 346