Birden fazla kisi bir kisiye vekalet verebilir mi?

Birden fazla kisi bir kisiye vekalet verebilir mi?

İçindekiler

Birden fazla kişi bir kişiye vekalet verebilir mi?

Bir kişi, aynı vekaletname ile hem şirketi temsilen, hem kendisi için vekalet verebilir. Aynı şekilde birden çok kişiler de bir vekaletname ile aynı avukata vekalet verebilirler. Böylece, daha az vekalet harcı ödenmiş olur. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını notere bildirmeleri zorunludur.

Avukat birden fazla büro açabilir mi?

Öte yandan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Büro edinme zorunluluğu” başlıklı 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler.

Her avukat baroya bağlı olur mu?

Çalışmaya göre serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliğine üye olma şartları da ortadan kaldırılacak. Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek.

2 kişiye vekalet verilir mi?

Vekâlet veren kişi adına bir başkasının vekâlet düzenlettirmesi mümkün değildir. Vekil tayin edilecek kişinin ayrıntılı nüfus bilgilerinin (Baba adı, doğum tarihi, T.C.

Vekalet en fazla kaç kişiye verilir?

Apartmanda vekaleten oy kullanma.. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir.

Avukat başka bir şirkete ortak olabilir mi?

Bu hükme istinaden avukat bir ticari şirkette (anonim, limited, kooperatif) ortak (kurucu ortak da dahil) olabilir, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık yapabilir.

Kamu avukatlar baroya kayıt olmak zorunda mı?

Avukatlık Kanununun, “kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde görevli avukatlar” kenar başlıklı, ek 1 nci maddesine göre, “Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde aslî ve sürekli olarak avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır.

Avukat baroya şikayet edilirse ne olur?

Avukatlık ortaklığı içinde baro avukatlık ortaklığı sicilinden silinmesidir. Avukatlık Yasasının 64. maddesi gereğince şikayetli avukat, baro yönetim kuruluna savunma vermek zorundadır. Savunma verilmediğinde Baro tarafından idari para cezası verilebilir. İdari para cezası disiplin cezası değildir.

Okunma: 319