Anonim ortaklik ana sozlesmesinde bulunmasi gereken zorunlu unsurlar nelerdir

Anonim ortaklik ana sozlesmesinde bulunmasi gereken zorunlu unsurlar nelerdir

Trend olan Anonim ortaklik ana sozlesmesinde bulunmasi gereken zorunlu unsurlar nelerdir?

İçindekiler

Anonim ortaklık ana sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar nelerdir?

Anonim ortaklıkta ana (Esas) sözleşme

Şirketin ticaret unvanı ve merkez bilgileri. Şirketin faaliyet konusu (esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde) Sermaye pay sayısı ve itibari değerleri, bunların ödenme şekli ve şartları Paylar için tanınan imtiyazlar ve devir sınırlamaları

Idari sözleşme türleri nelerdir?

İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİ

Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri. Mali İltizam Sözleşmeleri. Kamu İstikraz Sözleşmeleri. İdari Hizmet Sözleşmeleri. Yer altı – Yerüstü İşlemler Sözleşmeleri. Orman İşletme Sözleşmeleri.

Iltizam sözleşmesi ne demek?

İltizam sözleşmeleri, klasik idari sözleşme tiplerinden biridir. Osmanlı idaresinde bu usul temel olarak vergi kalemlerinin toplanması işleminin özel bir kişiye ihale edilmesi suretiyle işletilmiş olup zamanla sözleşme konusunda genişlemeler meydana gelmiştir.

TTK ya göre hangisi anonim şirket ana sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biridir?

Türk Ticaret Kanunu 339.maddesinde anonim ortaklık esas sözleşmesinde bulunması zorunlu kayıtlar belirtilmiştir. Bunlar sırasıyla; Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer. Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.

Rachat hakkı nedir?

Rachat hakkı: İdare sözleşmede tek taraflı değişiklikler yapabilir ve rachat hakkı çerçevesinde tek yanlı fesih yoluna gidebilir ve bu durumda tazminat ödemez. İmtiyazcının kusuru yoksa idare, hizmetin bedelini ve özel kişinin zararını ödeyerek tüm tesisi satın alabilir.

Istikraz Sözleşmesi ne demek?

Kamu istikraz sözleşmesi: Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin hazine senedi, tahvil ve bono gibi senetler vasıtasıyla halktan borç para alınmasını sağlayan akdi ilişkilerdir. Devlet adına borçlanma yetkisi Hazine Müsteşarlığına aittir. Bu sözleşmeler idari sözleşmelerdir.

Okunma: 343