Sadakat ve sozunde durma ilkesi nedir?

Sadakat ve sozunde durma ilkesi nedir?

Blog Sadakat ve sozunde durma ilkesi nedir?

İçindekiler

Sadakat ve sözünde durma ilkesi nedir?

Bireyin kendisi dışında birine inanma, sadık kalması anlamında kullanılan ahlaki bir ilkedir. Verilen sözün tutulması sağlık personeli ile hasta ilişkisinin güven ortamında olmasını sağlar. Sağlık personeli, sağlık bakım kurumunda hastalar hakkında öğrendiği tüm bilgileri gizli tutmak durumundadır.

Tıbbi Deontoloji ne demek?

Deontoloji bir mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki kurallar ve değerlerin bütünüdür. Tıbbi deontoloji dediğimizde ise tıp mesleğinin ahlaki boyutlarının ve bunların biçimlendirildiği kural ve ilkelerin tümü kasdedilmektedir.

Etik davranışı belirleyen unsurlar nelerdir?

Etik davranışı etkileyen faktörleri kişisel/demografik, kültür ve ekonomik durum olmak üzere üç temel başlık altında incelemek mümkündür.

Evrensel mesleki etik ilkeleri nelerdir?

İş hayatı içerisinde doğru davranış biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek meslek etiğinin temel ilkelerindendir. Bütün meslektaşlar çalışmalarının her cephesinde dürüstlük sergilemelidir.

Temel etik sorunlar nelerdir?

BİLİŞİM TOPLUMUNDA ORTAYA ÇIKAN ETİK SORUNLAR

Bilginin Doğruluğu. Sokrates ve Üçlü Filtre. Özel Yaşama İlişkin Sorunlar, Mahremiyet, Kişisel Haklar. Bilgisayar Suçları Bilişim Suçlarının Sınıflandırılması Bilgisayar Sistem ve Servislerine Yetkisiz Erişim.

Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün amacı nedir?

Amaç: Madde 1: Bu kuralların amacı, hekimerin mesleklerinin gereklerini yerine getirirken uymaları zorunlu olan hekimlik meslek etiği kurallarını belirlemektir. Kapsam: Madde 2: Türkiye’de hekimlik yapma hakkını kazanmış olup mesleğini uygulayan tüm hekimler bu kurallar kapsamındadır.

Deontoloji nedir Eczacilik?

Deontoloji, bizlere mesleklerin hizmet ve muvaffakiyet yollarının ana prensiplerini öğreten bir ilimdir. Bu terim Grekçe (DEONTOS) (Seovta) ve (LOGY)-(XÛrOS) ke- limelerinin yan yana gelmesiyle meydana gelmiştir. Yapılması gereken ve yapılmasında mecburiyet olan davranışlar, ta- vır ve hareketler manasına gelir.

Okunma: 343