Rüyada Sofra Görmek

Rüyada sofra görmek nimete, davete icabet etmeye, refah ve mutluluğa, cömert kimseye, Sofra bezi büyük bir ülkeye yolculuk yapmaya, bu yolculuktan feyiz ve bereket meydana gelmesine yahut genişliğe ve rahatlığa delalet eder. Rüyasında sofra gören, sevinecek ve neşelenecek demektir. Sofra bezi büyük bir sefere, yolculuğa, rahata işarettir. Rüyada sofra görmek, sevinmek ve mutlu olmak anlamındadır. Sofra bezi görmek uzun sürecek bir yolculuğa çıkacağınız ve rahata yorumlanır. İnsanın özel yaşamını, aile durumunu, insanın sağlığını, iş hayatını belirler.

Üzerinde yemek hazırlanmış sofra görmek, hayır ve menfaat ve nimete yorumlanır. Bazılarına göre; sofra görmek; ferah, intizam ve idareye delalet eder. Rivayete göre üzerinde çeşitli yemekler bulunan bir sofra görmek kendi ve ailesi için rızk ve kısmet geleceğine işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada sofra görmek, nimete, davete icabet etmeye ve refah içinde yasamaya, düşmana galip gelmeye işarettir. Ondan yenen şey de tabirce muteber tutulur.

Rüyada sofra görmek, kıymet ve rütbe içerisinde bir ganimettir. Sofranın kaldırılması ganimetin bitmesidir. Sofra, iyilik yapan cömert bir adamdır. Rüyada sofra üzerinde oturduğunu gören kimse, iyi ve cömert bir adamla sohbet yapar. Sofra üzerinde tertemiz yufkalar ve güzel yemekle bulunduğunu görse, bu rüya dost ve arkadaşlarının, dostluk ve sevgilerinin çokluğuna yufka ve yemeğin azlığı da onların dostluklarının azlığına işarettir Her yufka bir dostluktur.

Rüyada sofra görmek dine ve müşavire de işarettir. Sofra üzerinde bulunan bir veya iki çeşit yemek rüya sahibi ve çocukları için rızıktır. Sofradan çokça yemesi, rüya sahibinin yediği miktarda ömrünün uzun olmasına işarettir. Sofranın kalktığı görmesi rüya sahibinin ömrünün tükenmesine işarettir. Sofra üzerinde görülen kalabalık, çoluk çocuğun çok olmasına, sofra üzerinde birbirine zıt iki şeyin bir araya gelmesi, harbe işarettir. Sofra düşmanların birbirleriyle karşılaştığı harp meydanıdır.

Rüyada sofra görmek, nimete, davete icabet etmeye ve refah içinde yasamaya, düşmana galip gelmeye işarettir. Ondan yenen şey de tabirce muteber tutulur. Sofra, kıymet ve rütbe içerisinde bir ganimettir. Sofranın kaldırılması ganimetin bitmesidir. Sofra, iyilik yapan cömert bir adamdır. Rüyada sofra üzerinde oturduğunu gören kimse, iyi ve cömert bir adamla sohbet yapar.

Rüyada sofra görmek zenginliğe de işarettir. Sofra üzerinde tertemiz yufkalar ve güzel yemekler bulunduğunu görse, bu rüya dost ve arkadaşının, dostluk ve sevgilerinin çokluğuna yufka ve yemeğin azlığı da onların dostluklarının azlığına işarettir. Her yufka bir dostluktur. Sofra üzerinde bulunan bir veya iki çeşit yemek, rüya sahibi ve çocukları için rızıktır. Sofradan çokça yemesi, rüya sahibinin yediği miktarda ömrünün uzun olmasına işarettir. Sofranın kalktığını görmesi rüya sahibinin ömrünün tükenmesine işarettir. Sofra üzerinde görülen kalabalık, çoluk çocuğun çok olmasına, sofra üzerinde birbirine zıt iki şeyin bir araya gelmesi, harbe işarettir. Sofra düşmanların birbirleriyle karşılaştığı harp meydanıdır. Sofra dine ve müşavire de işarettir.

Okunma: 0