Rüyada Sadaka Vermek

Rüyada sadaka vermek; sadaka verdiğini gören, eğer âlim ise, ilminden kazanır, eğer bir devlet adamı ise şan ve şerefi artar, tüccar ise ticareti çoğalır, sanatçı ise halk ondan fayda görür. Fakir ise zengin olur.

Kirmani'ye göre; Rüyada sadaka verdiğini görmek, korku ve düşünceden kurtulmak, bela ve afetlerden emin olmak ile tabir olunur.

Cabir ül Magribi ye göre; rüyada sadaka verip bir fakiri sevindirdiğini gören, hasta ise iyileşir. Sıkıntısı varsa geçer. Tutuklu ise kurtulur. Eğer günahkâr ise Allah'u Teâlâ onu tövbe etmeye nail eder. Dinsiz ise İslamiyet'i kabul eder.

Rüyada sadaka vermek; zengin olmaya, hasta ise sağlığına kavuşacağına ve bütün sıkıntıları geride bırakacağına işarettir.

Sadaka verdiğini görmek her durumda mutluluk ve ikbale delalet eder. Herkese sadaka dağıttığını gören kimsenin malında bereket olur.

Abdülgani Nablusi ye göre; Rüyada sadaka vermek, belaların define, hastaların iyileşmesine, rızk ve berekete, nimete delalet eder.

Rüyasında ölmüş hayvan, şarap ve çöp gibi sadaka olarak verilmesi caiz olmayan şeylerden birini sadaka verdiğini görmek, kendi malında ve başkasının malında, kendilerine kötülük getirecek bir is yapmış olacağına işarettir. Çünkü fenalığa fenalık, günaha günah ile karşılık verilir.

Rüyasında helal ve iyi bir şeyi sadaka olarak verdiğini gören, eğer hayvan ticareti yapıyorsa, o isinde bereket görür, eğer çiftçi ise ürününde bereket ve feyiz bulur.

Rüyada sadaka vermek hayır ve berekettir. Tanınmış zenginlerden birine sadaka verdiğini görmek, o zenginin fakir olarak sadakaya muhtaç olacağına delalet eder. Fahişse bir kadına sadaka vermek tövbe etmesine; hırsıza sadaka vermek, hırsızlıktan vazgeçeceğine işarettir.

Ibn i Kesir e göre; rüyada sadaka vermek, malini çoğaltmak, düşmanı çıldırtmaktır. Çünkü sadaka ile şeytan kahredildiği gibi, sadaka vermek rüyası da hayır ve bereket ve mal çokluğuna delalet eder. Rüyada gizli sadaka veren, eğer asi ise, günahları bağışlanır.

Bazen sadaka vermek ilim adamlarına ve büyüklere yaklaşmaya da delalet eder. Rüyada kendisinden sadaka istenip verdiğini gören, Âlim ise halk ondan ilim öğrenir, devlet adamı ise sözü geçerli olur, tüccar ise halk ondan faydalanır.

Sanatçı ise birçok çırak yetiştirir. Rüyada bir yoksula yemek yedirmek korkudan emin olmaya, sıkıntıdan ve kederden kurtulmaya; bir dinsizi doyurmak düşmanını kuvveti indirdiğine işarettir.

Rüyada sadaka verdiğini görmek bazen tespih çekmeye, kabir ziyaretine ve Kur an okumaya delalet eder. Rüyada sadaka vermek, korku ve endişeden emin, bela ve afetten kurtulmaya işarettir.

Okunma: 103