Rüyada Kova Görmek

Rüyada kova görmek, rızkını zahmetle kazanan bir adama işarettir. Rüyada su dolu kovadan içtiğini ve insanlara da bu kovadan su içirdiğini gören kimse, güçlükle kazandığı maldan kendisiyle birlikte başkalarına yedirir. Boş kova, az bir hayırla yorumlanır. Yeni ve temiz kova gören kimse, zengin biriyle arkadaşlık eder ve ondan iyilik ve menfaat görür. Eski ve kirli kova, yoksul ve kendisinden bir iyilik görülmeyen kimseye işaret eder. Rüyada altından veya yanlarından delinmiş bir kova görmek, meşakkatle elde ettiği dünyalığı sorumsuzca harcamaya işaret eder.

Rüyada kova ile bostan ve ağaç suladığını görmek, bir kadınla evlenmeye, bir kadından iyilik görmeye veya mala kavuşmaya işarettir. Kuyudan kova ile su çıkarmak. dünyalık elde etmeye işarettir. Rüyada kuyudan kovayla su çektiğini, çıkardığı suyu kendi kabına koyduğunu görmek, hileyle topladığı malı bir yerde biriktirmeye; kendi kabına koyduğu suyu başka bir kaba döktüğünü görmek, hileyle topladığı malın elden çıkmasına veya bundan menfaat görememeye işarettir.

Rüyada eski bir kuyuya kova sarkıtıp, çıkardığı su ile hayvanlarını suvardığını görmek, sarfettiği gayret nisbetinde din ve dünya işlerinde bulunmaya işarettir. Rüyada kuyuya kova sarkıttığını gören kimse, bu kovayı çekerken sarfettiği güç nisbetinde dünyalığa kavuşur. Kuyudan kova ile su çıkardığını ve bununla yıkandığını gören kimse, hapis ise hapislikten kurtulur, esenliğe çıkar ve insanların övgüsüne mazhar olacak bir iş yapar.

Kovayı kuyuya sarkıtmak, rızık için gayret sarf etmeye veya eşiyle birlikte olmaya işarettir. Bu rüyayı gören kimsenin eşi hamile ise, erkek bir çocuk doğurur. Bazen rüyada kova görmek, halkın malını hileyle alan kimseye işaret eder. Kuyudan su çıkarmak düşüncesiyle elindeki kovayla kuyunun üzerinde oturduğunu görmek, hayra ve mala nail olmaya işaret eder.

Rüyada görülen kova, geçimini zorlukla sağlayan yoksul bir adam olarak tanımlanır. Bazen geçim sıkıntısına, hastalığa veya ölüme işaret sayılır. Bazen da şansın açılacağına, müjdeli bir habere veya gelecek olan bir yardıma çağrışım yapar. Kimi zaman bolluğa, berekete, çok mala yahut kıtlığa işaret eder. Kimi zaman ise, ayrılığa ya da kısa ömür olarak yorumlanır. Ayrıca iyiliğe, kötülüğe, hayra veya sevap kazanmaya işaret eder.

Boş kova görmek, para kaybetmek, dolu kova görmek, para kazanmak; yarı yarıya dolu kova görmek, beklenmedik bir habere yorumlanır. Rüyada kova görmek hayal, umut, beklentidir. Kova temizse kişinin hayali gerçekleşecektir. Rüyada kova, zahmetle kazanan adamla tabir edilir. Su dolu bir kovası olup ondan su içtiğini veya halka içirdiğini gören, zahmetle ve zorla kazandığı maldan hem kendisi faydalanır hem de halkı faydalandırır. Bos kova görmek, az bir habere işarettir. Kova yeni ve temiz olursa. Zengin biri ile arkadaşlık eder ve ondan hayır ve menfaat görür. Bir başka rivayete göre de: Rüyada kova görmek, hanim, sıhhat, uzun ömür, mal, hayır ve berekete işarettir.

Okunma: 111