Rüyada hacca gitmek ne demektir

Rüyada hacca gitmek hayırlı rüyalardandır. Rüyada hacca gittiğini görmek hayırla yorumlanmaktadır. İbn-i Sîrîn'e göre hacca gittiğinizi görmek; Bu rüya Allah'ın izniyle hacca gideceğinizin işaretidir.

Ayrıca hacca gitmek; dinde olgunluk, işte güzellik ve kudrette celal demektir.

Yanında hacla ilgili bir şey olduğunu görmek, hayır ve hasenatta bulunacağına delalet eder. Hacca gideceğini görmek emniyet, selamet, adalet, hac ve rahatlık olarak tabir edilir.

Rüyada kendisini hac yolunda görmek, dünya ve ahiret islerinden istediği şeylere kavuşacağına delalet eder.

Rüyada hacca gitmek için bavul hazırlamak: Borçlu biri için borcunu ödemeye, hasta biri için şifa bulup iyileşmeye yorumlanır. Korku içindeyseniz korkudan güvende olacaksınız. Seferde olan biri bu rüyayı görürse sağ salim evine döner.

İmam Cafer Sadık (a.s) hacca gitmeyi 7 şekilde tabir etmiştir.

Evlenmekİlim ehliyle birlikte olmak.Cariye satın almakDevlet erkânı ziyaretiHayır işler için çaba sarf etmekİnsanlara iyilik etmekSevap işlemek

Rüyada hacca gitmek isteyip gidememek; ömrünüzün uzayacağına ve işinizin düzene girip daha çok para kazanacağınıza işarettir.

Rüyada yaya olarak hacca gittiğini görmek, keffâret verece bir yemine işaret eder. Bu rüya rızık ve ganimet olarak ta tâbir edilir.

Sapık birinin rüyada hacca gittiğini görmesi, bu insanın tövbe edip hidayete ereceğine ve Rabbi'nin onu mağfiretine mazhar buyuracağına delalettir.

Abdulgani Nablusi ye göre: Hz. İbrahim (AS) makamında namaz kıldığını gören şeriata uymuş olur. Mümin bir erkek olup, hacca gitmeye nail olur. Hz. İbrahim'in makamına giren, her türlü korkudan emin olur ve büyük bir makama ulaşır.

Rüyada otobüsle hacca gitmek, borçlu için borçtan kurtulmaya, hasta için şifaya, öğrenci için murada ermeye yorulur.

Emin bir bölge olan Kabe'ye giren bütün korkulardan emin olur. Talebe olan bir kimsenin hacca gittiğni görmesi, muradının hâsıl olacağına işarettir. Bekâr bir kimsenin hacca gittiğini görmesi , evlenmek ile tâbir olunur.

Rüyada hacca yolculuk ettiğini görmek ve hac farizasını yerine getirdiğini görmek büyük sevaptır. Bu rüya dinde güzellik ve büyük sevaba, borçtan kurtulmaya, korkudan emin olmaya, ve Müslümanlara verilecek emanetlere işaret eder.

Rüyasında kendisini müzdelife de görmek, emniyete ve Allah (C.C.) Hazretlerine sığınmaya ve hidayete işarettir. Üzerinde borç varsa ödeyeceğine delildir.

Herhangi bir sebepten dolayı çalıştığı işinden çıkarılan biri, rüyada hacca gitmek için yola çıktığını görse, bu rüya, onun tekrar işine döneceğine yorumlanır.

Mevsiminde hacca gidip, bu ibadeti şartlarına uygun bir şekilde eda ettiğini görmek istikamet güzelliğine, korkudan emin olmaya, borçları ödemeye ve günahların affedilmesine, Hacc için yola çıkmak kaybedilen iş ve konumu tekrar elde etmeye, yolcunun saliimen evine dönmesine, hastanın şifa bulmasına, sapıklıkta olanın hidayet bulmasına, Hacc ve umre ibadeti yapmak yoksul için zenginliğe, diğerleri için makbul amele ve uzun ömre, Haccetmek, zor ve çetin işleri Allah ın (c.c.) yardımıyla başarmaya delaleteder.

Okunma: 114