Rüyada Denize Girmek

Rüyada denize girmek deniz gibi makamı yüksek birinden menfaat göreceğinize yorumlanır. Rüyasında denize giren büyük bir mevki elde eder. İstek ve arzuları yerine gelir. Cabir Mağribî der ki: Denize girdiğinizi görmek; ibadet etme konusunda Allah tarafından nasip elde edeceğinize işarettir. Denize girip yıkandığınızı görmek, günah ve hatalardan halâs olmaya, hüzün ve kederin gitmesine delâlet eder.

Denize girdiğini gören kimse devlet başkanının huzuruna girer. Girdiği denizde suyundan da içtiğini gören kimse mülke nail olarak zengin, uzun ömürlü ve kuvvetli olur. Rüyada denize girmek, dini yaşamınızdaki güzelliklere işarettir. Genellikle devlet kapısında iyi bir mevki sahibi tanıdığınız birinin yardımıyla fayda göreceğiniz yönündedir.

Denize girmek istediğini gören kimse, devlet hizmetinde bulunmayı arzu eder ve o nispette buna muvaffak olur. Rüyada denize girmek çok mal biriktirmeyi de ifade eder. Yahut Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki, o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar.

Denizde yıkandığını gören kimse, günahlarından kurtulur. Bir kimse denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görse, üzüntü ve kederi kalkar ve selamette olur.

Denizde yıkandığını ve abdest aldığını gören hasta ise Allah şifa verir, borçlu ise borcunu öder, sıkıntı varsa sıkıntısı kalkar, korktuğu şeylerden emin olur. Hapiste ise hapisten kurtarır ve iyilikler karsısına çıkar.

Ayrıca pisliklerden temizlenmeye de işarettir. Bu rüya inançsız için imana, günahkâr için tövbeye ve yemine delildir. Denize girdiğini gören kimse devlet başkanının huzuruna girer.

Okunma: 108