Rüyada Bıldırcın Görmek

Rüyada bıldırcın görmek, güzel rızka üzüntüden kurtulmaya, sözünde durmaya, Bu kuş şehirde yaşayanlar için nimetlerin şükrünü eda etmemeye delalet eder.

Beklenmedik kısmet, toplu para veya mal olarak yorumlanır. Bıldırcın yakaladığını gören kişi, havadan para kazanır.

Rüyada bıldırcın görmek uzaktan gelecek mal ve nimettir.

Rüyasında bir bıldırcın tuttuğunu veya avladığını gören ya da rüyada bıldırcın yemek, ümit etmediği bir yerden rızk ve nimete ulaşır.

Cafer i Sadik a (RA) göre;

Rüyada sığırcık ve bıldırcın görmek dört şekilde tabir olunur:
Erkek evlat,
helal rızk
mal
menfaat.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen bıldırcın veya rüyada bıldırcın yumurtası görmek, güzel rızka işaret eder.

Bazı tabirciler bıldırcın kuşu ikiyüzlü bir adam olarak kabul ediyorlar.

Rüyada görülen bıldırcın kuşu, üzüntü, keder ve sıkıntıyı def etmeye, düşmandan kurtulmaya ve vaadini yerine getirmeye işaret eder.

Bıldırcın kuşu görmek, bazen de rütbenin elden gitmesine ve geçimin darlığına işaret eder.

Rüyada bıldırcın kuşu görmek, Allah Teâlâ tarafından zuhur edecek güzel bir rızık ile tabir olunur.

Denilmiştir ki:
- Rüyada bıldırcın görmek, uzaktan hâsıl olacak mal ve nimete delâlet eder.

Bazı kere de bıldırcın görmek: Üzüntü, keder ve sıkıntıyı def etmeğe, düşmandan kurtulmaya ve vaadini yerine getirmeye işarettir.

Tabircilerin kimi de demiştir ki: Bıldırcın kuşu ikiyüzlü bir adama delâlet eder. Yine bıldırcın görmek, eldeki nimete şükretmemenin işaretidir.

Rüyada bıldırcın eti yemek, bekârlar için evlenmeğe, bıldırcın öldürmek de düşman kazanmağa delâlet eder.

Okunma: 115