25 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları

25 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları

25 Ocak 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Ocak 2023 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİK –– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTEBLİĞLER –– 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4) –– Kamu İhale Tebliği (No: 2023/1)YARGI BÖLÜMÜANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2015/18831 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 2/11/2022 Tarihli ve 2017/39239 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2018/36513 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/9769 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2022 Tarihli ve 2019/24604 Başvuru Numaralı KararıİLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Okunma: 1