Yemin kesin delil niteligi tasir mi

Yemin kesin delil niteligi tasir mi

Blog Yemin kesin delil niteligi tasir mi?

İçindekiler

Yemin kesin delil niteliği taşır mı?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 225-238. Maddeleri yemin delilini düzenlemiştir. Yemin delili kati bir delil olmakla uyuşmazlığı kesin olarak sonuca bağlar.

Yemin deliline karşı ne yapılabilir?

(1) Uyuşmazlık konusu vakıanın ispatı için yeminden başka delili olduğunu beyan etmiş olan taraf dahi yemin teklif edebilir. (2) Yemin teklif olunan kimse, yemini edaya hazır olduğunu bildirdikten sonra, diğer taraf teklifinden vazgeçerek başka bir delile dayanamaz ve yeni bir delil de gösteremez.

Yemin metni nasıl hazırlanmalı?

Yemin edecek olan taraf da; “Bana sorulan sorular hakkında gerçeğe uygun cevap vereceğime ve hiçbir şey saklamayacağıma namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum.” şeklinde beyanda bulunulması ile yemin eda edilmiş sayılır.

Yemin metni bölünebilir mi?

Yemin ile iddianın sonucu, yemin edecek kimsenin iradesine ve vicdanına bırakılmış olur ve yemin altında söylenen sözler bölünemez. Gerçekten de yemin edecek olan kimse, ikrarda olduğu gibi, yemin edeceği hususa bazı ilaveler yapacak tarzda yemin edebilir.

Yemin metni kim tarafından hazırlanır?

Yemin sorusunu ve formülünü hakim hazırlar. Yemin sorusunun hazırlanmasında, hakim yemin teklif edenin belirttiği husulardan yararlanır.

Yemin teklifi ne zaman yapılır?

YEMİN TEKLİFİNİ KİM YAPABİLİR? Yemin teklifini, bir vakıayı ispat yükü kendisine düşen ancak o vakıayı başka delillerle ispat edemeyen taraf yapar. Bir başka ifade ile, yemin teklifi ispat yükü kendisine düşen ve fakat bunu yerine getirememiş olan tarafça, ispat yükü kendisine düşmeyen tarafa karşı yapılır.

Davada yemini kim eder?

Yemin edecek kimse, mahkemeye gelemeyecek kadar hasta veya özürlü ise hâkim, bulunduğu yerde o kimseye yemin ettirir. Bu sırada isterlerse taraf vekilleri ve karşı taraf da hazır bulunabilir. Mahkemenin yargı çevresi dışında oturan kimse, yemin için davaya bakan mahkemeye gelmek zorundadır.

Okunma: 343