Yaşar Cengiz Kimdir ?

Yaşar Cengiz Kimdir ?

Yaşar Cengiz

Irak Türkmenleri Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı

Yaşar Ömer Emin (Cengiz) 1954 yılında Kerkük'ün Musalla Mahallesinde dünyaya geldi. Lise yıllarında milli harekete katılarak bir çok siyasal etkinlikte faal olarak çalıştı. 1975-1979 yılları arasında Bağdat'ta Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde tahsil hayatını tamamlayarak, mezuniyetinden sonra da aynı okulda asistan olarak kaldı. Bağdat'ta çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyen Yaşar Cengiz, bir yandan Türkmen gençler için geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütüyor, bir taraftan da ev sohbetleri düzenliyordu. Saddam yönetimi, Türkmen kelimesini bile kendileri için büyük bir tehlike olarak gördüğünden, değil siyasî yapılanma, folklorik bir hareketlenmeyi bile hazmedecek durumda değildi. Saddam zulüm rejimine karşı dik duruşu o'nun başına büyük belâlar getirmiş ve 26 Aralık 1987 tarihinde Irak İstihbarat Teşkilatı Muhabe-rat tarafından öğrencilerine ders verdiği okulundan gözaltına alınarak Bağdat'taki merkeze götürülmüştü. Burada yedi ay gibi uzun bir zaman ağır işkencelere maruz kaldı. Suçlama her Türkmen tutuklu için aynı olan Irak Ceza Kanunu'nun ünlü 158.maddesi. Meşhur cellat teşkilâtı ‘Mahkemetu Sawra' yedi ay süren iş-kence neticesi müebbed ağır hapis cezası vererek Yaşar Cengiz'i Ebu Garip hapishanesine yolluyordu. O sırada Ebu Garip'te 215 Türkmen hükümlü ve 85 tutuklu bulunmaktadır. Uzun hapishane yıllarında Yaşar Cengiz boş durmamış ve arkadaşlarıyla beraber Türkmenlerin hukuk mücadelesine bir çok sahada yardımda bulunarak, demir parmaklık arkasında da olsa milletinin var olma savaşına önemli katkılar sağ-lamıştır. 20 Ekim 2002 tarihinde hapishaneden serbest bırakılınca soluğu Türkiye'de alan Yaşar Cengiz Anka-ra'da bulunan Türkmeneli İşbirliği Kültür Vakfı'nda çalışmaya başlar. 2003 senesinin Nisan ayında tekrar Kerkük'e dönerek faaliyetlerini şehrinde sürdürmeye devam eder. Bu arada Yaşar Cengiz 4 Eylül 2003 tarihende evlenir. Onun anlayışında durmak yoktur. Yaşar Cengiz Irak Türkmenleri Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği'ni kurarak bu teşkilâtın Genel Başkanı seçilir. Bu kuruluş, Irak sahasında önemli çalışmalar başlatmış ve sosyal dayanışmanın en mü-him örneklerinden biri olmuştu. Seneler boyunca Türkmen milli davasına hizmet eden “Irak Türkmenleri Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği” Genel Baş-kanı Yaşar Cengiz, Irak Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya ve Türkmeneli AKP Genel Başkanı Enver Bayraktar'ın araçları 08 Aralık 2004 Çarşamba günü Bağdat-Kerkük karayolunda Halis yakınlarında kaza yapmış, bu elim trafik kazası neticesinde diğer iki arkadaşı yaralanırken Yaşar Cengiz Hak'kın rahmetine kavuşmuştur.

Okunma: 377