Yargitay dosya sirasi nasil isliyor

Yargitay dosya sirasi nasil isliyor

Yönergeler Yargitay dosya sirasi nasil isliyor?

İçindekiler

Yargıtay dosya sırası nasıl işliyor?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yerel mahkemesine postalar. Hukuk dairelerinde yerel mahkemeden gelen dosya kayıt edilir ve daire esas numarası alır. Dosyanın takibi esas numarası üzerinden yapılır Kayıt edilen dosya ön incelemesi yapılmak üzere ilgili tetkik hâkimine gönderilir.

Bir üst derece temyiz mahkemesi olarak Yargıtay hangi yerel mahkemenin kararlarına bakmaz?

Yargıtay, adli yargı hukuk uygulamasında birliği sağlamak üzere “hukuki derece” mahkemesi olarak görev yapan en yüksek mahkemedir. Yargıtay, ilk derece mahkemeleri veya bölge adliye mahkemeleri (istinaf mahkemeleri) gibi olay incelemesi yapamaz.

Ceza ve hukuk mahkemeleri tarafindan verilen kararlarin temyiz yeri neresidir?

Temyiz; hakkınızda verilen kararın bir kez de üst mahkeme tarafından incelenmesi demektir. Adli yargıda üst mahkeme Yargıtay, idari yargıda ise Danıştay’dır.

Davanın açılmasından sonraki ilk usuli işlem nedir?

Davanın açılmasından sonra mahkemenin yaptığı ilk usuli işlem tensip tutanağının hazırlanmasıdır. 6100 sayılı HMK’da tensip tutanağına yer verilmemiş; bu husus Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Davanın açılmasından sonra, dilekçeler teatisi aşamasının başında her dosya için bir tensip tutanağı düzenlenir.

Yargıtayda incelemede olan dosya ne kadar sürede sonuçlanır?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bu süre 473 gün olarak ortalama şekilde hesaplanmıştır. Dosyanın incelenip sonuçlanması davanın ve dosyanın niteliğine göre değişim göstermektedir. Ancak genel olarak Yargıtay’a giden bir dosya kesin olmamakla birlikte 18 ay gibi bir süreye kadar ulaşmaktadır.

Bölge adliye mahkemesi kararlarının Yargıtay tarafından denetlenmesini sağlayan kanun yoluna ne ad verilir?

itibarıyla Yargıtay ceza dairelerince olay yargılaması yapıla- rak verilen son kararlara karşı başvurulabilecek tek kanun yolu temyiz olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yargıtaya giden dosyalar ne zaman sonuçlanır 2020?

Süre tutum hangi mahkemelere verilir?

Süre Tutum Dilekçesi Hangi Mahkemeye Verilir? Süre Tutum Dilekçesi, istinaf kanun yoluna gidilecekse bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere kararı veren mahkemeye verilir veya kararı veren mahkemeye gönderilmek üzere nöbetçi mahkemeye de verilebilir.

Yargıtaya hangi dosyalar gider?

İlk derece mahkemelerdeki merci tayin kararları Geçici hukuki koruma ve çekişmesiz yargı işlerindeki kararlar. Nüfus kayıtları kararları (soybağı ile ilgili kararlar hariç) İlk derece mahkemeleri arasında davanın başka bir mahkemede görülmesi ile ilgili kararlar.

Okunma: 343