Vergi ziyai cezasi nasil hesaplanir ornek

Vergi ziyai cezasi nasil hesaplanir ornek

Trend olan Vergi ziyai cezasi nasil hesaplanir ornek?

İçindekiler

Vergi ziyaı cezası nasıl hesaplanır örnek?

Normal vade tarihinden ceza ihbarnamesinin düzenlendiği tarihe kadar 12 ay geçmiştir. Burada ay kesirleri dikkate alınmayacaktır. Gecikme faizinin aylık oranı % 12’dir. Bu durumda, kesilecek vergi ziyaı cezası (100.000.000 + (100.000.000 x 0,12 x 12 / 2) = ) 172.000.000 lira olacaktır.

Toplu düzeltme yetkisi kime aittir?

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vergi dairesinin görev ve yetkilerini haiz olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında düzeltme yetkisi vergi dairesi başkanına ait olup, başkan bu yetkisini ilgili grup müdürlerine ve/veya müdürlere devredebilir.

Vergi ziyaı cezası nasıl kesilir?

Vergi ziyaı suçu işleyenlere vergi cezası kesilir ve bu ceza ziyaa uğratılan verginin bir katıdır.Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

Vergi ziyaı cezası siliniyor mu?

7256 sayılı Kanun kapsamında 31.12.2020 tarihine kadar İnteraktif Vergi Dairesi üzerinde başvuru yapılması halinde vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezalarının %100’ü silinmektedir.

Düzeltme yetkisi nedir?

Vergi Usul Kanununun 120. maddesi, Vergi hatalarının düzeltmesi yetkisini Vergi Dairesi müdürüne vermiştir. Vergi dairesi, tereddüt edilmeyecek derecede açık vergi hatalarını tespit ettiği takdirde kendiliğinden düzeltir. Mükellefin düzeltme başvuruları üzerine de gerekli inceleme yapılarak düzeltme işlemi yapılabilir.

Vergi cezaları kimin adına kesilir?

Tüzel kişilerin idaresi ve tasfiyesi sürecinde bunları idare edenlerin vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden doğacak vergi cezalan (vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları) tüzel kişilerin kendileri adına kesilir.

Vergi Dairesi usulsüzlük cezası nedir?

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıdaki cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Okunma: 343