Vergi dairesine yanlis yatirilan para nasil geri alinir?

Vergi dairesine yanlis yatirilan para nasil geri alinir?

İçindekiler

Vergi dairesine yanlış yatırılan para nasıl geri alınır?

Tahsil edilen vergi varsa, mükellefe reddolunur yani iade edilir. Mükellef bununla ilgili düzeltme fişinin tebliğ tarihinden başlayarak, bir yıl içinde parasını geri almak için başvurmazsa, hakkı kaybolur. Bu yazdıklarımız da yasada yer alıyor (Bkz. Vergi Usul Kanunu, Md. 120/2).

Tarla Parası vergi iadesi ne zaman ödenir?

Çiftçilerin vergi iadesi taleplerinin alınmasına 31 Aralık 2021 tarihinde gün sonuna kadar devam edilecek. O güne kadar çiftçilere vergi iadesi ödemesi yapılmayacak. Ocak 2022’de ise dilekçelerde başvuran çiftçilerin vergi iadesi almaya hak kazanıp kazanmadıkları incelenmeye başlanacak.

Vergiler geri alınabilir mi?

Geçici verginin iadesi Üçer aylık dönemler halinde ödenen geçici vergiler, öncelikle yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden düşülebiliyor. Kalan bir tutar varsa mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilebiliyor. Tebliğe göre bu işlemin vergi dairesince re’sen yapılması gerekiyor.

Çiftçi gelir vergisi iadesi ne zaman yapılır?

Çiftçilere stopaj ve gelir vergisi kesintilerinin iadesinin yapılması için başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmıştı.

Tarımsal Destek vergi iadesi ne zaman yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 ile 2021 yılları arasında tarımsal destekleme ödemesi alan çiftçilere vergi iadesi ödemesi yapılacaktı. Önce ödemelerin Şubat ayında yapılacağı kaydedilmişti ancak Mart ayına sarktığı biliniyor.

Tapu Harcı nasıl geri alınır?

Bazı tapu müdürlüklerinde, belediyelerde ve noterlerde işlemlerden harç ve vergi talep edilebiliyor. Böyle bir durum yaşadıysanız ve ödeme yaptıysanız geriye dönük iade alabilirsiniz. İade için vergi dairesine başvurulması gerekiyor.

Dava reddedilirse harç ne olur?

Harçlar Kanunu 28.maddeye göre karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Davanın usulden reddedilmesi halinde, esasa dair bir yargılama yapılmadığından maktu ilam ve karar harcı alınır.

Okunma: 344