Vatandaslarin gorev ve sorumluluklari nelerdir maddeler halinde?

Vatandaslarin gorev ve sorumluluklari nelerdir maddeler halinde?

Cankurtaranlar Vatandaslarin gorev ve sorumluluklari nelerdir maddeler halinde? by Admin Ağustos 26, 2020

İçindekiler

Vatandaşların görev ve sorumlulukları nelerdir maddeler halinde?

Vatandaşlık görevleri; kanunlara uymak, seçme ve seçilme hakkı, askerlik yapmak ve vergi vermek şeklindedir. Bu vatandaşlık görevleri yazılı olan görevlerdir. Yani vatandaşın ne yapması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu görevler dışında da her vatandaşın dikkat etmesi gerekenler bulunmaktadır.

Devlet gorevi nedir?

Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette …

Devlet görevleri nedir?

Devletin görev ve sorumlulukları anayasada da mevzuat halinde bildirilmiştir….

Toplumun Huzurunu Sağlamak. Ekonomik Kalkınmayı Arttırmak. Haberleşmeyi Sağlamak. Turizmi Geliştirmek. Din ve Vicdan Hürriyetinin Sağlanması

Bir vatandaş olarak sorumluluklarımız nelerdir?

Vatandaşlık görevi, devletin koymuş olduğu kanunlara uymak, seçme ve seçilme hakkı, askerlik yapmak, vergi vermektir. Bu görevler devletin koyduğu yazılı vatandaşlık görevleridir. Bu görevlerin yerine getirilmesi devletin ve toplumun bütünlüğü için önemlidir.

Ülkemizdeki görev ve sorumluluklarımız nelerdir?

Ülkemizin gelişmesi için üzerimize düşen görev ve sorumluluklar, vergi vermek, askere gitmek, toplumsal düzeni bozmamak, kamu malına zarar vermemek, toplumda birlik ve beraberliği bozmamak, hukukun üstünlüğüne inanmak, suç işlememek gibi görev ve sorumluluklardır.

Bir vatandaş olarak sorumluluklarımız nelerdir örnekler veriniz?

Bunlar şöyle sıralanabilir:

Yasaların gerektirdiği kurallara uymak. Vergi vermek. Haklarını ve sorumluluklarını bilerek ona göre hareket etmek. Seçme ve seçilme hakkını kullanmak. Askere gitme görevini yerine getirmek. Kanun ve toplum kurallarını benimseyerek bunlara saygılı olmak. Devletin öncelikli görevleri nelerdir?

Okunma: 344