Turkiyede performansa dayali ek odeme Kac yilinda?

Turkiyede performansa dayali ek odeme Kac yilinda?

Nesne Turkiyede performansa dayali ek odeme Kac yilinda? by Admin Mayıs 17, 2020

İçindekiler

Türkiyede performansa dayalı ek ödeme Kaç yılında?

Sistem, 2004 yılının başından itibaren tüm Sağlık Bakanlığı tesislerinde uygulanmaya başlanmıştır. Sisteme, 2005 yılında kurumsal performans ölçütleri, 2010 yılında yönetici performans ölçütleri, 2011 yılında da birim performans kriterleri eklenmiştir.

Performansa dayalı ödeme sistemi nedir?

Hanley ve Nguyen (2005: 143)’e göre performans dayalı ücret, çalışanın performansına yönelik olarak yapılan değerlendirme sonucuna göre tespit edilen parasal ödülün çalışanın ücretine yansıtılmasıdır.

Doktor performans nedir?

“performans sisteminde doktor, yaptığı ameliyat sayısına, baktığı hasta sayısına, istediği tahlil sayısına göre para alacaktır. sağlık gibi niteliğin nicelikten önemli olması gereken bir alanda, bakılan hasta başına ücret alma esasını getirmiş sistem.

Kadro ünvan katsayısı nedir?

Ek-8 sayılı hizmete yeni açılan kurum personelinin hizmet alanı kadro-unvan katsayıları tablosunda eğitim sorumlusu için 6,50, eğitim görevlilerinden profesör ve 5 yılını doldurmuş doçent unvanı bulunanlar için 6,50, eğitim görevlisi için 5,50 katsayısı belirlenmiştir.

Performansa dayalı ek ödeme sistemi ne zaman?

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkililiğinin artırılmasını amaçlayan performansa dayalı ek ödeme 2004 yılında T. C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastanelerde uygulamaya konmuştur (Aydın & Demir, 2007: 8).

Performans ücreti nasıl hesaplanır?

Aylık dönemler itibariyle, fonun performans ücreti hesaplaması öncesi tespit edilen geçici birim pay değerinin dönem başı birim pay değerine göre artış oranının, kıstas getiri oranını aşan kısmının, dönem başı fon toplam değeri ile çarpılmasından oluşan matrahın %20’si kadar performans ücreti hesaplanır.

Ek ödeme ne demek?

Cevap: Vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Maaşın yüzde 4’ü, ek ödeme adı altında tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Her ay bankaya yatan emekli maaşınızın içinde ek ödeme de var. Maaş zammı ise ek ödemeli maaşınız üzerinden değil, çıplak maaşınız üzerinden hesaplanıyor.

Tavan ek ödeme tutarı nasıl hesaplanır?

Tavan ek ödeme tutarı nasıl hesaplanır? p Tavan Ek Ödeme Tutarı = (Aylık Tutar + Ek Gösterge + Yan Ödeme + Özel Hizmet Tazminatı) X (Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayı (Yönetmelik EK.1) (1.50, 2, 2.5, 5, 7, 8…)

Okunma: 344