Ticari fatura reddedilebilir mi?

Ticari fatura reddedilebilir mi?

İçindekiler

Ticari fatura reddedilebilir mi?

İşte, merak edilen tüm detaylar. Ticari e-faturalar, diğer faturalardan farklı olarak alıcıya onay verme ya da reddetme imkanı sunar. Bu tür faturalar, daha çok ticari işlemler için kullanılır. Alıcı tarafından fatura, 8 gün içinde kabul edilebilir ya da reddedilebilir.

Ticari fatura nasıl düzenlenir?

Ticari faturada bulunması gereken bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

Faturanın tarihi, Mal/hizmet cinsi, Satıcının ve alıcının isim/unvan adresleri, Ödeme şekli, Malların menşei, Teslim şekli, Mal veya hizmetin birim fiyatı, miktarı, tutarı, Malların ağırlığı, ebatları, miktarı,

Ticari fatura nasıl iptal edilir?

Kabul edilen Ticari E-Faturayı reddetmek için alıcının, KEP sistemi üzerinden faturayı gönderen kişiyi yazılı bir şekilde bilgilendirmesi gerekir. Fatura iptali için bu işlemler takip edildikten sonra fatura iptal edilmiş olur.

Ticari fatura kaç gün içinde reddedilebilir?

Ticari e-Fatura, alıcı tarafından kabul ya da reddedilmesi için verilen süre 8 gündür. Eğer verilen bu 8 gün içinde alıcı herhangi bir işlem yapmazsa ve reddetmezse fatura otomatik olarak kabul edilir.

Ticari fatura kim tarafından düzenlenir?

Genellikle bir İngilizce ve bir Türkçe olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenen ticari faturaların nüsha adedi taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişebilmektedir. Ticari faturaları, Maliye Bakanlığı’nın kaşesi ve/veya noter tasdiki ile ihracatçı düzenler.

Ticari fatura ne zaman düzenlenir?

Proforma faturaya, sözleşmeye, kontrata ve siparişe istinaden ticari faturalar satıcı tarafından düzenlenir ve mal veya hizmetin satışını gösterir. Ticari fatura faturanın son halidir ve döviz transfer taahhütlerine, gümrük işlemlerine istinaden kesin olarak düzenlenir.

Ticari fatura kaç gün içinde reddedilir?

E-Fatura iptal sürecinin resmi olarak belirlenmiş bir süresi bulunur. E-Faturanın alıcı tarafından kabul ya da reddedilmesi için verilen süre 7 iş günüdür. Eğer 7 iş günü içinde alıcı herhangi bir işlem yapmazsa E-Fatura iptal işlemi otomatik olarak kabul edilir.

Okunma: 344