Tarihi yanlis yazilan cek nasil duzeltilir?

Tarihi yanlis yazilan cek nasil duzeltilir?

Yönergeler Tarihi yanlis yazilan cek nasil duzeltilir?

İçindekiler

Tarihi yanlış yazılan çek nasıl düzeltilir?

Eğer çek üzerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme ancak çeki düzenleyen kişi tarafından yapılabilir. Çekte yapılan değişikliklerde değişikliğin yanına veya altına düzeltmeyi onaylamak için keşideci tarafından imza atılması gerekir.

Çek ibrazı nasıl yapılır?

Çek bedelinin tahsili banka şubesine veya takas odasına ibraz ile mümkün hale gelir. Çek eğer yukarıda bahsettiğimiz süreler içerisinde muhatap bankaya veya takas odasına ibraz edilmezse yani ibraz süreleri kaçırılırsa, birtakım sonuçlar meydana gelir.

Çek nasıl iptal edilir?

Çekin zayi olması halinde, çek üzerinde hak sahibi olan kişi, Asliye Ticaret Mahkemesi’nde hasımsız olarak çek iptal davası açabilecektir. Çek iptal davası açmak için çek iptal dava dilekçesi yazmak ve mahkeme harçlarını ödemek gerekmektedir. Çek iptali davalarında mahkemeden mutlaka ödeme yasağı talep edilmelidir.

Karşılıksızdır işlemi nasıl yapılır?

Karşılıksızdır işlemi yapılabilmesi için hamilin talebi doğrultusunda çekin arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmalıdır.

Çekte ibraz ve ödeme süreleri nelerdir?

2. Çekte İbraz Süresi Nedir?

Çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün. Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir aydır. Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek: Düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay, Ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

Karşılıksız çek icraya konur mu?

Çekin bankaya ibraz edildiği tarihte, çek üzerinde yazan miktarın ilgili banka hesabında bulunmaması durumu karşılıksız çek olarak nitelendirilir. Geçerlilik şartlarını taşıyan ve karşılıksızdır işlemi yapılmış çekler hakkında kambiyo senetlerine özgü icra takibi yapılabilir.

Okunma: 343