Tanik Listesi Sunulmazsa ne olur?

Nesne Tanik Listesi Sunulmazsa ne olur?

Tanık Listesi Sunulmazsa ne olur?

Mahkemenin verdiği kesin süre içerisinde tanık listesi sunulmasa dahi tanık dinletilebilmektedir. Mahkemenin verdiği süre içerisinde tanık listesi sunulmazsa tanıklarınızı duruşma günü mahkemede hazır ederek tanık olarak dinlenmelerini sağlayabilirsiniz.

Tanık listesi en son ne zaman verilir?

Tanık listesinin sunulma zamanı kanunda düzenlenmiş değildir. Buna karşın HMK’nın 137. Maddesinde yer alan “dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır.

Tanık Listesi belge midir?

‘Tanık listesi, “HMK m. 139, f. 1/ç” hükmünde yer alan “BELGE” değildir. Dilekçeler aşamasında sadece TANIK deliline dayandığınızı yazmanız yeterlidir.

Tanık listesi değiştirilebilir mi?

Sayılı kararında yeni vakıalara dayanılarak gösterilen tanıkların ikinci tanık listesi verilemeyeceğine ilişkin yasağa dayanılarak dinlenilmesinden imtina edilemeyeceği karara altına alınmıştır. “Islah yoluyla, dayanılan vakıalar değiştirilebilir veya davaya yeni vakıalar dahil edilebilir.

Tanık listesi ne zaman verilir CMK?

Tanığa Söylenecek Şeyler ve Sorulacak Sorular (CMK md.59) Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak mahkeme başkanı veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir; hazır olan sanık, tanığa gösterilir. Sanık hazır değilse kimliği açıklanır.

Tanık listesi nasıl yazılır?

TANIK ÇAĞRI KAĞIDINDA NELER YAZAR?

a) Tanığın isim, soyismi ve açık adresi, b) Tarafların isim ve soyisimleri. c) Tanıklık yapılacak konu, ç) Tanığın hazır bulunması gereken yer, gün ve saat, d) Gelmemesinin ya da gelmesine rağmen tanıklıktan veya yemin etmekten çekinmesinin hukuki ve cezai sonuçları,

Tanık iki kez dinlenir mi?

Tanık HMK 261.maddesi uyarınca yeniden dinlenerek ifadesi kesintisiz şekilde tespit edilip, gerekirse sorularla açılmalıdır. Tanığın sorgusuna esas matbu hazırlanan soru cevaplar içerisinde talep dışı konularda da soruların olduğu görülmektedir.

Tanıklığa ilişkin özel haller nelerdir?

CMK’nın 50. maddesinde soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar tanık olarak dinlenebilirler, ancak bu tanıkların yeminsiz olarak dinlenmeleri gerekmektedir.

Okunma: 0