Selam verme ve karsisindaki kisiye saygi gosterme sekilleri toplumsal ve dini torenler kulturunun temel ogelerinden hangisine ornek olusturur?

Selam verme ve karsisindaki kisiye saygi gosterme sekilleri toplumsal ve dini torenler kulturunun temel ogelerinden hangisine ornek olusturur?

Yönergeler Selam verme ve karsisindaki kisiye saygi gosterme sekilleri toplumsal ve dini torenler kulturunun temel ogelerinden hangisine ornek olusturur? by Admin Mayıs 31, 2020

İçindekiler

Selam verme ve karşısındaki kişiye saygı gösterme şekilleri toplumsal ve dini törenler kültürünün temel öğelerinden hangisine örnek oluşturur?

Selam verme ve karşısındaki kişiye saygı gösterme şekilleri, toplumsal ve dini törenler, ritüellere örnek oluşturur. Ticari ya da siyasal toplantılar, rasyonel nedenlerle düzenlense bile genellikle ritüel amaçlara, örneğin liderlerin kendilerini ispatlamalarına imkan vermek amacına hizmet eder (Hofstede, 2001: 10).

Dil Ulusların arasında kültürel alışverişi nasıl sağlar?

Bir milletin fertleri arasındaki ortak duygu ve düşünce akımı dille kurulabilmektedir. Bu akım dünden bugüne, bugünden yarına dille aktarılmaktadır. Bundan dolayı dil, aynı zamanda bir kültür aktarıcısı, bir kültür taşıyıcısıdır. Çünkü yazı sayesinde duygu ve düşünceler hem zaman hem de mekân içinde yayılıyor.

Selamlaşma kuralları nelerdir maddeler halinde?

Konuşmadan evvel selam vermek.

En güzel selam şeklini seçmek. Selama karşılık vermek. Uygun bir ses tonu kullanmak. Telefon görüşmelerinde, mektup yazışmalarında selam adabına riayet etmek. Bir yerden ayrılırken selamı gözetmek. Öğrenmeleri için çocuklara selam vermeyi ihmal etmemek. Selamlaşmak için hangi ifadelerin kullanıldığını büyüklerinize sorunuz cevap?

Cevap: Dedeme sorduğuma göre dini olarak selamlaşmak için Selamun Aleyküm denir.

Edebiyatın dil ve kültür birliği konusundaki rolü nedir?

Soru: Okuduğunuz metne göre edebiyatın bir topluluğu birbirine bağlayan “dil ve kültür birliği” konusundaki rolü nedir? Cevap: Bir toplumu uyumlu şekilde bir arada tutan ve toplumun kültürel mirasını koruyup aktaran ana unsur dildir. Dolaylı yoldan edebiyattır.

Bir kültürün taşıyıcısı hangi kültür unsurudur?

Dil ve kültür kavramları birbirinden ayrı düşünülemez. O derece iç içe iki un- surdur ki adeta birbirini tamamlayan bir bütündür. Dil kültürün taşıyıcısı; kültür de dile kaynaklık eden önemli bir rezerv alanıdır.

Okunma: 30