Satin alinan evin aidat borcunu kim oder?

Popüler Satin alinan evin aidat borcunu kim oder? by Admin Eylül 3, 2020

İçindekiler

Satın alınan evin aidat borcunu kim öder?

Gayrimenkul hukukuna göre eski aidat borcundan yeni malikin sorumluluğu bulunmuyor. Satışın yapıldığı tarihten önceki borçlar eski kat malikine ait oluyor. Satışın yapıldığı tarihten itibarenki dönemlerde ise aidat borçlarının sorumlusu yeni kat maliki…

Kiracının ödemediği aidatı kim öder?

Kiracının ödemediği aidattan mal sahibi sorumlu oluyor. Bu nedenle mal sahibinin kiracısını sürekli kontrol etmesi, ödemediği aidatlar için uyarıda bulunması faydalı oluyor.

Ödenmeyen aidat borcundan kim sorumlu?

Yeni mülk sahibi, apartmanın eski gider borcunu ödemekle mükellef değildir. Ev satın alındıktan sonra kat maliklerinden beklenen giderlerden ise sorumludur. Apartman yönetimi, bu konuda ödenmeyen aidat ya da ortak giderler ile ilgili icra takibi başlatabilir.

Aidat borcu için ihtarname şart mı?

Ödenmeyen aidat alacakları için icra takibi aşamasına geçmeden önce ihtar göndermek zorunluluğu bulunmamaktadır. Uygulamada bazı site ve apartman yöneticilikleri tarafından nezaket amaçlı olarak zaman zaman bu tür uyarı mektubu veya ihtarnameler kat maliklerine veya kiracılara gönderilebilmektedir.

Ev sahibi kiracının ödemediği Aidattan sorumlu mudur?

Ev sahibi kiracının ödemediği aidattan sorumlu mudur? Kiracının ödemediği durumlarda, aidatlar ev sahibinden isteniyor. Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince mal sahibi; gider ve avans borcu ile gecikme tazminatından, kiracısı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu oluyor.

Kiracılar aidata itiraz edebilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince apartman ve sitelerde aidat bedeli yetki verilmiş ise yönetici tarafından; yetki verilmemiş ise, Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından belirleniyor. Belirlenen aidatın ortak giderlerden yüksek olması halinde, kat maliki duruma Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açarak itiraz edebiliyor.

Aidatlardan kim sorumlu?

Kanunun bu hükmüne göre ortak gider ve aidat borcundan kural olarak kat maliki sorumludur. Kiracı ise kat maliki ile birlikte söz konusu borçlardan kira miktarı kadar her ay için müteselsil sorumlu bulunmaktadır.

Okunma: 0