Sari La ilac ne ise yarar?

Sari La ilac ne ise yarar?

Nesne Sari La ilac ne ise yarar? by Admin Ekim 2, 2020

İçindekiler

Sarı La ilaç ne işe yarar?

Primamycin LA Enjeksiyonluk Çözelti sığır, koyun ve keçilerde oksitetrasikline duyarlı mikroorganizmalarca oluşturulan solunum, sindirim, ürogenital sistem enfeksiyonlarında, septisemilerde, viral enfeksiyonlar ile beraber seyreden ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder enfeksiyonların tedavisinde …

Butafos B12 ne işe yarar?

Butafos-B12, sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde fosfor ve Vitamin B-12 eksikliklerinin tedavisinde veya koruyucu amaçla kullanılır. Kas içi, deri altı ve damar içi yolla uygulanır.

Tylan 200 nedir?

Sığırlarda; duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum enfeksiyonları, pneumoni, bronkopneumoni, difteri,metrit ve foot rot(necrotic pododermatitis)tedavisinde endikedir.

Amoxynil la nedir ne işe yarar?

Etken maddesi içeriğindeki amoksisilin trihidrat olan, sığır, koyun, köpek ve kedilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılan steril,yağlı enjeksiyonluk süspansiyondur.

La hayvan ilacı ne ise yarar?

Teramisin la ne işe yarıyor?

Duyarlı bakterilerin oluşturduğu; solunum yolu enfeksiyonları, ayak enfeksiyonları, şap hastalığında meydana gelen sekonder enfeksiyonlar ve keratokonjonktivit durumlarında kullanılır. 1 ml’de 200 mg Oksitetrasiklin içerir. Sadece hayvan sağlığında kullanılır.

Catasol nedir?

İçeriğinde, Butafosfan ve B12 vitamini bulunan, at, keçi, kedi, köpek, kedi, koyun, sığır ve tavuklarda özellikle verim arttırma, metabolizma sorunları ve gelişim geriliği tedavilerinde kullanılan, enjeksiyonluk çözeltidir.

Tylohek ne işe yarar?

Sığır, koyun ve keçilerde erken dönemdeki mastitis ve agalaksia, metritis, pododermatitis, piyoderma, keçi ciğer ağrısı, pnömoni, CRD (hindilerde), artritis, difteri, dizanteri, enteritis; solunum sistemi, sindirim sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılır.

Tylan ne için kullanılır?

Tylan G 250 Veteriner İlaçlı Premiks, tavuklarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonları ile nekrotik enteritten korunma ve tedavi amacıyla kullanılır.

Amoxycure la nedir nasıl kullanılır?

Pratik olarak 1 ml / 10 kg canlı ağırlığa verilir. Gerekil görüldüğünde uygulama 48 saat sonra tekrarlanabilir. Verilen miktar sığırlarda 20 ml, koyunlarda 5 ml’yl aştığında Ikl ayrı enjeksiyon sahasına bölünmeli, verildikten sonra uygulama yerine masaj yapılmalıdır.

Amoksisilin 500 mg nedir?

Amoksisilin, ampisilinin analogudur. Gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalara karşı etkili bir penisilin olup, bakterisid etkiye sahip geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. İlaçlarda amoksisilin trihidrat olarak kullanılır.

Neo Terramycin ne için kullanılır?

Neo-Terramycin, etkinliğini tetrasiklinden alan, tetrasikline karşı duyarlı bakterilerin, aynı zamanda, kuzu ve buzağılarda solunum,sindirim ve yumuşak doku enfeksiyonlarında olmak üzere kanatlı grubunda da kanatlı tifosunda da etkili olan su ile karıştırılarak çözelti haline getirildikten sonra sadece hayvan …

Okunma: 33