Ruhsat almak için ne gerekli?

Ruhsat almak için ne gerekli?

İçindekiler: Ruhsat almak için ne gerekli?

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İçin İstenen BelgelerDoldurulmuş Başvuru formu (Belediyemizden temin edilecektir)Belediyemiz tahsilât sevisinden Borcu olmadığına dair YazıVergi levhasının fotokopisi.İşyerinin tapu fotokopisi.işyeri şube ise şube gazetesinin sureti.İşyerine ait Yapı kullanma izni fotokopisi.Ticaret Sicil KaydıKira sözleşmesi (kiracılar için)

Yapı ruhsatı nasıl alınır 2020?

Yapı Ruhsatı Almak İçin Yapılacak İşlemler Yapı izni için inşaatı yapacak kişi ya da vekilleri tarafından Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne, yetkili belediyeye başvurur. İmara ilişkin çap, kot tutanağı, parsel kotu ve pissu bağlantısı noktası adına belgelerin alınması bu izin belgesi için önemlidir.

Restaurant ruhsatı nasıl alınır?

Cafe ruhsatı ve cafe izinleri nasıl alınır?

Depo ruhsatı nasıl alınır?

Sadece genel olarak gayri sıhhi müesseselerinin ruhsat alması için listede bulunan lüzumlu belgeler şu şekilde sıralanabilir; İskan belgesi, müracaat formu, kira kontratının aslı ve fotokopisi, tapu senedinin fotokopisi, vergi levhasının aslı ve fotokopisi, kat maliklerinden alınan muvafakat name, noter onaylı ...

Işletme belgesi nasıl alınır?

Kurma izni alınarak kurulmuş işyerleri için işveren, işletmeye başlamadan önce işletme belgesi almak için bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat eder. İşletme belgesi talebi üzerine; iş müfettişlerince işyerinde yapılan incelemede, işyerinin kurma iznine esas belgelere göre kurulup kurulmadığı kontrol edilir.

Arıcılık işletme belgesi nasıl alınır?

Üyelik İçin İstenen Belgeler

Arıcılık kursu sertifikası ne işe yarar?

ne işe yarar? Arıcılık sertifikası arıcılık yapacak kişilerin işin eğitimini alarak o işi yapabildiklerini belgelemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. ... Arıcılık sertifikası ile bu işi hobi olarak yapmayı düşünenlere dahi belli desteklerden faydalanma yetisi kazandırmaktadır.

Okunma: 37