Rehberin eş anlamlısı nedir Eodev?

Rehberin eş anlamlısı nedir Eodev?

İçindekiler: Rehberin eş anlamlısı nedir Eodev? Rehber kelimesinin eş anlamlısı nedir Eodev? Dilek kelimesinin eş anlamı nedir? Ağız sözcüğü eş sesli mi? Kara eş sesli mi? Kara kelimesinin eş sesli anlamı nedir? Kara eş seslisi nedir Eodev? Çay eş sesli anlamı nedir? Yol kelimesinin eş seslisi nedir? Rehberin eş anlamlısı nedir Eodev?

Rehber kelimesinin eş anlamlısı kılavuz kelimesidir.

Rehber kelimesinin eş anlamlısı nedir Eodev?

Doğrulanmış Cevap Denk kelimeler de denilir. Mutluluk-saadet,kafiye-uyak,al-kırmızı gibi kelimeler eş anlamlı kelimelere örnek gösterilebilir. REHBER kelimesinin eş anlamlısı KILAVUZ kelimesidir.

Dilek kelimesinin eş anlamı nedir?

dilek kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Murat , Rica , Temenni , Talep , İstek.

Ağız sözcüğü eş sesli mi?

Eş sesli, sesteş veya homofon kelime anlamı olarak, söylenişleri aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir. Eşsesli kelimelerin yazılışları her zaman aynı şekilde olmayabilir. Sır kelimesi sesteş yani eş sesli bir sözcüktür. Çünkü sır kelimesinin birden daha çok anlamı bulunur.

Kara eş sesli mi?

Eş sesli, yani sesteş kelimeler, yazılışları ve okunuşları tamamen aynı olan ancak karşıladıkları anlamlar bakımından tamamen farklı olan kelimelere denir. Kara kelimesi sesteş bir kelimedir.

Kara kelimesinin eş sesli anlamı nedir?

1. Siyah renk. "Kara gözlüm yine gelmiş."

Kara eş seslisi nedir Eodev?

Karanın eş anlamlısı siyahtır. Kara yolu tıkandı. Kara yolunda arabalar var. Kara yolunda trafik sıkışabilir.

Çay eş sesli anlamı nedir?

Yazılışları ve okunuşları aynı fakat manaları farklı sözcüklere eş sesli ya da sestaş kelimeler denir. Örneğin bir içecek olan ''Çay'' aynı zamanda nehir kelimesiyle eş anlamlıdır.

Yol kelimesinin eş seslisi nedir?

=> Eş sesli ;yazılışları ve söylenişleri aynı ama anlamları tamamen farklı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelime denir. # Yol eş sesli midir? Yol kelimesi eş sesli bir kelimedir.

Okunma: 344