OSGB yetki aldigi adres veya il sinirlari disinda hizmet vermesi halinde kac ay yetkisi askiya alinir

OSGB yetki aldigi adres veya il sinirlari disinda hizmet vermesi halinde kac ay yetkisi askiya alinir

Nesne OSGB yetki aldigi adres veya il sinirlari disinda hizmet vermesi halinde kac ay yetkisi askiya alinir? by Admin Ağustos 25, 2020

İçindekiler

OSGB yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermesi halinde kaç ay yetkisi askıya alınır?

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen OSGB’lerin yetki belgeleri, ihtar puanları toplamının 300’e ulaşması durumunda Genel Müdürlükçe altı ay süreyle askıya alınır. (2) Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar.

OSGB lere uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde hangi kuruluşa yapılır?

(4) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’lere uygulanan ihtar puanlarına ilişkin itirazlar, işlemin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel Müdürlüğe yapılır.

Işveren çalışanı kaç gün ücretsiz izne çıkarabilir?

İş Kanunu’nun “Yıllık Ücretli İznin Uygulanması” başlıklı 56. maddesinde de, “Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne …

Iş sağlığı ve güvenliği hususunda yapması gereken bildirimi yapmayan işyeri hekiminin belgesi ilk seferde kaç aylığına askıya alınır?

Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay,tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır.

Iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ne göre OSGB lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG katip üzerinden kaç iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir?

(5) OSGB’lerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. (6) OSGB’ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade …

Ücretsiz izinde sigorta primi ödenir mi?

Ücretsiz izne çıkan işçi 10 güne kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam eder. Ayrıca ücretsiz izinli gün için işveren SGK primi ödemeyecektir. Ücretsiz izin sona erdiğinde de işçinin sigorta primi işveren tarafından tamamlanmayacaktır.

Yetki belgesi almak için başvuruların incelenmesi Bakanlıkça kaç gün içinde tamamlanır?

MADDE 10 – (1) Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişiler 9 uncu maddede belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler. (2) Bakanlık, yapılan başvuruya ilişkin incelemesini en geç 60 (altmış) gün içerisinde tamamlar.

Türkiye’de İSG mevzuatını hazırlamak hangi kurumun görevidir?

İSG’deki mevzuat düzenlemesi için İSGGM görevlendirilmiştir. Kaza verilerinin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi önemli bir aşamadır. Ülkemizin en önemli İSG kurumu İSGGM’dir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, kar amaçlı olarak danışmanlık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlar.

Okunma: 344