Oran gruplari nelerdir?

Oran gruplari nelerdir?

Nesne Oran gruplari nelerdir?

İçindekiler

Oran grupları nelerdir?

Bu sebeple analizlerde kullanılan oranlar dört grup altında toplanabilir:

Likidite oranları Mali büyüme ile ilgili oranlar. Faaliyet oranları Karlılık oranları

Finansal oran grupları nelerdir?

Finansal oranları, analiz ettikleri noktalara bağlı olarak beş ana başlık altında toplayabiliriz:

Likidite oranları – cari oran ve asit-test oranı Mali yapı oranları Faaliyet oranları Kârlılık oranları Piyasa oranları

Likidite oranları grupları nelerdir?

Likidite oranları işletmenin parasal durumunu göstererek vadesi gelen borçların, ödenme olanaklarını saptamaya yardım eder. Bu oranlar işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesinde ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının belirlenmesinde kullanılır.

Mali yapı oranları nedir?

Finansal yapı oranları, firmaların faaliyetleri sonucu zarar etmeye başlaması, varlıklarının değerinin düşmesi, nakit akışının bozulması halinde kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilme konusundaki kabiliyetlerini ortaya koyan oranlardır.

Varlık kullanım oranı nedir?

Varlık Kullanım Oranları İşletmenin sahip olduğu varlıkları ne derece etkin kullandığını gösteren oranlardır. Bu oranların standart değerleri olmadığı için önceki dönem sonuçlarıyla, sektör ortalamalarıyla veya başarılı bir işletmenin sonuçlarıyla karşılaştırılıp yorumlanır.

Finansal yapı oranları nedir?

FİNANSAL YAPI ORANLARI

Kaldıraç Oranı Finansman Oranı Borç/Özsermaye Oranı Otofinansman Oranı Faizin Kazanılma Sayısı Maddî Duran Varlıklar/Özsermaye Oranı Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye Oranı Devamlı Sermaye Bağımlılık Oranı Başlıca likidite oranları nelerdir?

Bundan dolayı likidite analizinde farklı oranlar kullanılır.

Cari Oran. Asit Test Oranı Stok Bağımlılık Oranı Nakit Oran.

Okunma: 31