Noterlere ne kadar para cezasi verilir

Noterlere ne kadar para cezasi verilir

Popüler Noterlere ne kadar para cezasi verilir?

İçindekiler

Noterlere ne kadar para cezası verilir?

Madde 157 – (18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.) 50 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden noterlere ilk defasında 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Eylemin tekerrürü halinde verileck ceza 3 000 liradan aşağı olamaz.

Noterler Devlet memuru mu?

Noterlik mesleği, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve bu kanun gereğince hazırlanmış Noterlik Kanunu Yönetmeliğince düzenlenmiştir. Noter olabilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve noterlik stajını tamamlayarak, noterlik belgesini almış olmak gerekir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Fakat noterler devlet memuru değildir.

Noter kime imza yetkisi verebilir?

Noter, Noterli Kanunu 36. maddesine ve Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 73 maddesine göre; kendisine yardım etmek üzere, stajının üç ayını tamamlamış bulunan stajyerine, başkatibine veya katibine imza yetkisi verebilir.

Noter çalışanları ne kadar maaş alıyor?

Bu durumda en fazla işlem kapasitesine sahip noterler birinci sınıf noterler olduğu için aylık gelirleri ortalama 70.000 TL olmaktadır.

Noter kamu görevlisi mi?

Noterler kamu hizmeti görmekle birlikte, kamu görevlisi veya serbest meslek çalışanı olarak nitelendirilemezler. Noterlerin kendine özgü bir hukuki statüleri vardır. Noterin başlıca görevi belgelere ve işlemlere resmiyet kazandırmaktır.

Noter hangi kuruma bağlıdır?

Bu nedenle, hak ve hukuku sağlamak adına çalışan noterlerin bağlı olduğu bakanlık da Adalet Bakanlığı’dır. Noterler Adalet Bakanlığı tarafında sağlanan şartlarda çalışmakta ve onlara tabii olmaktadır. Ayrıca noterlik hakkında daha fazla bilgi için noter kimdir yazımıza göz atabilirsiniz.

Noter stajyeri hakkında düzenlenen rapor sırasıyla kim tarafından düzenlenir ve nereye gönderilir?

Altı ay sonunda noter tarafından aday hakkında bir rapor düzenlenir. Bu raporda adayın yeterliği onaylanmışsa aday noterkâtibi olur. Durum siciline işlenmek üzere rapor ile birlikte odaya bildirilir.

Noterden imza beyannamesi nasıl alınır?

İmza beyannamesi notere gidilerek yapılan işlemler doğrultusunda alınır. Belli bir ücret doğrultusunda nüfus kimlik bilgisi ile beraber imza örnekleri üzerinden işlem uygulanır. Ücret yatırılmadan beyanname alınamaz.

Noterler kimden maaş alır?

olmayan maaştır. noterler maaş ile çalışmazlar. yaptıkları işlerden aldıkları ücret serbest meslek kazancı olarak kendilerine kalır. bu kazançtan vergilerini öderler. bürolarının kirasını ve çalışanlarının maaşlarını öderler.

Okunma: 343