Mert ÇAKIR Kimdir ?

Uzmanlık Alanları

Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Biyografi

Ön Lisans: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 2019.

Lisans: Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2013.

Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, 2016.

Doktora: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, 2020.

___________________________________________________________________________________

ASc: Anadolu University, Faculty of Open Education, Department of Management and Organization, 2019.

BSc: Atatürk University, Faculty of Architecture and Design, Department of Landscape Architecture, 2013.

MSc: Akdeniz University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, 2020.

PhD: Süleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, 2020.

Kurum

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü - Süleyman Demirel University, Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture

Okunma: 40