Meliha EKİNCİ Kimdir ?

Uzmanlık Alanları

Eczacılık Nükleer Tıp

Biyografi

Meliha Ekinci, lisans eğitimini 2013 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde birincilikle bitirdi ve yüksek lisans derecesini 2015 yılında Ege Üniversitesi Radyofarmasi Anabilim Dalında tamamladı. Halen Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi Anabilim Dalında doktora öğrencisi (tez aşaması) ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 16 araştırma makalesi ve 30'u aşkın sayıda konferans bildirisi yayımlamıştır. Uluslararası dergilerde editörler kurulu üyesi ve hakem olarak görev yapmaktadır. Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Komitesi tarafından verilen "Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası" ve Atomika Teknik tarafından verilen "Nanoboyut ve Zeta Potansiyel Analizi Uygulamalı Eğitimi" sertifikasına sahiptir. Temel araştırma alanları, başta meme kanseri olmak üzere farklı kanser türlerinin teşhisi için yeni radyofarmasötiklerin geliştirilmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi ile yeni ilaç dağıtım sistemleri (nanopartiküller, mikroemülsiyonlar, vb.) üzerine odaklanmaktadır. 6 bilimsel araştırma projesini tamamlamıştır ve şu anda yeni radyofarmasötiklerle ilgili 2 proje üzerinde çalışmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi'nin (TÜBİTAK) doktora burslu öğrencisidir (TÜBİTAK 2211-A 01.10.2015 - Devam ediyor). Avrupa Farmasötik Bilimler Federasyonu (EUFEPS) ve Radyofarmasötik Bilimler Derneği (SRS) gibi profesyonel toplulukların ve Radyofarmasi Derneği, Türkiye Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD) ve Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD) gibi yerel toplulukların üyesidir. Ayrıca Türk Eczacıları Birliği 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Basın ve Yayın Çalışma Grubunun üyesi olup yayın organı olan İlaç Haber Aktüel dergisinde yazılar yazmaktadır (12 makale). Şimdiye kadar 50 atıfı vardır.

Kurum

EGE UNIVERSITY, FACULTY OF PHARMACY

Okunma: 40