Medya okuryazarligi hangi beceriyi kapsar

Medya okuryazarligi hangi beceriyi kapsar

Blog Medya okuryazarligi hangi beceriyi kapsar? by Admin Ekim 11, 2020 Medya okuryazarlığı hangi beceriyi kapsar?

Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisidir.

Medya okur yazarı nasıl olunur?

Medya okuryazarlığını öğrenmek ve öğretmek için:

Eleştirel Düşünebilmeyi Öğrenmelisiniz. Bilinçli Bir Tüketici Olmalısınız. Bakış Açısını Tanıyabilmelisiniz. Medyayı Sorumlu Bir Şekilde Oluşturmalısınız. Kültürümüzdeki Medyanın Rolünü Tanımlamalısınız. Yazarın Amacını Anlamalısınız.

Medya okuryazarlığı hangi ders?

Ders 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle geliştirilen Medya Okuryazarlığı Projesi kapsamında Türkiye genelindeki tüm ilköğretim okullarında önümüzdeki yıldan itibaren “medya okuryazarlığı dersleri” verilecek.

Medya Okuryazarlığı bir olgu değil beceridir ifadesinde anlatılmak istenen nedir?

Medya Okuryazarlığı Dersinin amacı yalnızca medyanın olumsuz etkilerinin bilişsel olarak giderilmesi için beceri ve yetenek kazandırılması değildir; amaç giderek daha güçlü bir biçimde medya tarafından belirlenen yaşam alanının korunmasıdır.

Medya okur yazarlığı ne değildir?

Yani kısacası medya okuryazarlığı medyayı hem kullanabilme, hem de doğru kullanabilme becerilerinin bütünüdür. Herhangi bir medya içeriğinde anlatılanları olduğu gibi doğru kabul etmez, kendi akıl ve bilgi süzgecinden geçirerek yeniden anlamlandırır, doğru veya yanlış olan içerikleri değerlendirmeyi bilir.

Medya okuryazarlığı ne yapar?

Medya okuryazarı medya mesajlarını anlar. Yani medya araçlarıyla iletilmek istenen mesajları fark eder ve anlar. Medya okuryazarı medya mesajını değerlendirir ve çözümler. Yani medya mesajlarını farklı bilgi kaynakları ve bilgilerle, kendi kültür ve değerleriyle karşılaştırıp çözümler.

Medya okuryazarlığı dersi nasıl bir derstir?

Çocuklar bu derslerde, bilgiye erişim, çözümleme, değerlendirme ve üretim becerilerini geliştirecek. Yenilenen programla, medya iletilerine yönelik farkındalık düzeyi yüksek, medyadaki olay, olgu ve içeriklere eleştirel yaklaşan, sorumlu ve etik davranan bir medya okuryazar bireyi yetiştirmek amaçlanıyor.

Medya okuryazarlığı dersi ne zaman başladı?

Bu doğrultuda, 2006-2007 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen beş pilot ilde medya okuryazarlığı dersi okutulmaya başlanmış, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarının 6. 7. ve 8. Sınıflarında seçmeli ders olarak okutulmaya başlamıştır.

Medya okuryazarlığı temel ilkeleri nelerdir?

Medya Okuryazarlığı; hem öğrencilerin Tv. Özel yaşamın gizliliğine saygı Estetik duyarlılık. Dürüstlük. Sorumluluk. Etik kurallara bağlılık. Farklılıklara saygı duyma. Kültürel mirası yaşatma bilinci.

Okunma: 345