Maas bordrosu hangi durumlarda istenir?

Nesne Maas bordrosu hangi durumlarda istenir? by Admin Haziran 17, 2020

İçindekiler

Maaş bordrosu hangi durumlarda istenir?

Maaş bordrosu, işverenin işçisine ücret ödeme sorumluluğunu beyan ettiğini ispatlayan bir belge olarak bilinmektedir. Bu sebepten dolayı da bordronun düzenlenebilmesi ve uygulanabilmesi hem işveren için hem de işçi için büyük bir önem teşkil etmektedir.

Maaş bordrosu imzalatma zorunluluğu var mı?

Ücret bordrolarının temel amacı aylık prim ve hizmet belgelerinde düzenlenmeyen ayrıntıları(Fazla Mesai, hafta tatili, icra kesintisi, agi, gelir vergisi vb.) kamu kurumlarına sunulmak üzere ve ibraz etmek üzere düzenlenmesidir. Bu belge işveren tarafından düzenlenir, imza şartı varsa işçiye imzalatılması zorunludur.

Maaş bordrosuna imza atılmazsa ne olur?

İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bu nedenle bu belgede gerçeğe aykırı bilgilerin bulunması halinde, işçinin bu belgeyi imzalamaktan kaçınması gerekmektedir. İmzalatılmakta ısrar ediliyorsa mutlaka çekince konulmalıdır.

Maaş bordrosu kimlere verilir?

Maaş bordrosu, maaşlı çalışan kişilerin maaş bilgilerini gösteren belgeye verilen isimdir. İşe başlanan günden itibaren maaş bordrosu alınan güne dek olan zaman dilimindeki bütün maaşlar hakkında maaş bordrosu ile bilgi alınabilir.

İşveren her ay maaş bordrosu vermek zorunda mı?

İşverenin işçiye maaş bordrosu düzenlemesi ve bunu işçiye vermesi konusunda zorunlu yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün temeli esasen işverenin yönetim yetkisinin sınırlamasında objektif iyiniyet kurallarına uygun davranması isteğine dayanmaktadır.

Imzalı maaş bordrosu nedir?

İşverenin çalışanlara ödediği ücretlerin tüm vergi ve kesintilerle birlikte kaydedildiği, işveren tarafından her ay periyodik olarak düzenlenen resmi belgeye maaş bordrosu denir. Aylık kazancın resmi olarak ispatlanmasını sağlayan bir evraktır.

Bordroda imza şart mı?

Sosyal Güvenlik mevzuatı açısından bakıldığında, ücretlerin banka kanalı ile ödenmesi halinde imza şartı aranmamaktadır. Diğer taraftan İş Kanunu 37. Maddesinde “İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

Imzalı bordro kesin delil midir?

İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir.

Işçi bordrosuna nereden bakılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi 4/D bendi kapsamında çalışan kamu işçileri, ücret bordrolarını “İşçi e-Bordro” uygulamasında görüntüleyebilirler.

Maaş bordrosunu kim hazırlar?

Ücret bordrosu özel bir şekle sahip olmamakla birlikte, bu bilgilerin tümünün yer aldığı bir belge halinde her ay işveren tarafından oluşturulur. 2 nüsha halinde oluşturulan ücret pusulası, biri işçide, diğeri ise işverende olacak şekilde imzalanıp muhafaza edilir.

Okunma: 0