KPSS ile ne olunur?

KPSS ile ne olunur?

KPSS ile ne olunur?

Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

Memur atamasını kim yapar?

Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.

Lise mezunu KPSS den hemşire olur mu?

Hemşire olarak görev almak isteyenler sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda tercihlerini şekillendirecek. Hasta bakımı gereksinimlerini sağlayan ve tetkikler için görevli olan hemşirelerin atamaları KPSS ortaöğretim puanıyla oluyor.

Memur ataması nasıl olur?

Adayın aldığı puan doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama gerçekleşmektedir. Tüm kamu kurumları için gerekli olan personel talebi üzerine belirlenen ay da merkezi atama yapılır. Merkezi atama her yıl Haziran ve Kasım ayı olmak üzere senede 2 kez yapılmaktadır.

KPSS atamasını kim yapar?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

KPSS P4 hangi meslekler?

KPSS Puan Türleri ve Meslekleri 2022

PUAN TÜRÜ BÖLÜM/FAKÜLTE KADROLAR KPSS P2 İ. İ. B. F. Müfettiş Yardımcısı KPSS P3 MEMUR VE SÖZLEŞMELİ ALIMLARDAKİ ANA PUAN TÜRÜ KPSS P4 Mühendislik Fakültesi Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı İletişim Fakültesi Uzman Yardımcısı A kadro memur ne demek?

A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

Okunma: 36