Kosta vücutta nerede?

Kosta vücutta nerede?

İçindekiler: Kosta vücutta nerede?

Kosta Rika (İspanyolca: Costa Rica), resmî adıyla Kosta Rika Cumhuriyeti (İspanyolca: República de Costa Rica), bir Orta Amerika ülkesidir. Kosta Rika adı İspanyolcada zengin sahil anlamına gelmektedir. Kuzeyde Nikaragua, güneydoğuda Panama ile komşudur.

Vertebra Prominens ne demek?

- VERTEBRA PROMINENS (C7, 7. boyun omuru): Hemen aşağısında devam eden göğüs omurlarına benzediği için diğer boyun omurlarından daha farklıdır. Proc. spinosus'u aynı göğüs omurları gibi uzun ve çatalsızdır, fakat boyun omurlarının temel özelliği olan for. transversarium'u vardır.

Processus vertebrae nedir?

Processus spinosus'u çatalsız tek ser- vikal vertebradır. Boyun bölgesinin palpasyonunda (elle mu- ayene) kolayca hissedilir. Tipik servikal vertebralar'ın foramen vertebrale'leri büyük ve üçgen şeklinde, corpus'ları küçük, processus spinosus'ları küçük ve çatallıdır.

Cavum Articulare ne demek?

Eklem Boşluğu (Cavum articulare) : Normal olarak hermetik bir durumdadır. Bu durumda atmosfer basıncı eklem üzerine oldukça büyük sınırlarda etki yaparak, eklemi oluşturan yüzeyleri birbirine yaklaştırır. Bu bakımdan eklem aralığındaki negatif hava basıncı önemli fonksiyonel bir rol oynar.

Transversus ne demek Anatomi?

transversus, planum horizontale) :Yere paralel uzanan, vücudu üst ve alt bölümlere ayıran düzlemdir.

Decidua Basalis ne demek?

İnsan plasentasında uterusun tümü desidua olarak kabul edilir. Desidua capsularis-------chorion leaveyi saran ➢ İnsanda plasentayı yapan kısım Decidua basalis'tir. Memeli hayvanlarda ve insanlarda plasentalar temelde iki gruba ayrılır.

Decidua Parietalis nedir?

*İnterstisyel tip implantasyon gösteren insan plasentasında yavru taslağı ve keseler uterus mukozası içinde gelişir. kazanırlar ve desidua hücreleri adını alırlar. capsularis, *Uterus boşluğunun tavanını oluşturan yani chorion kesesini içermeyen mukoza kısmı ise decidua parietalis adını alır.

Decidua ne demek?

Bu hücreleri içeren uterus mukozası da Desidua olarak isimlendirilir. Desidua kelime anlamı olarak doğumda atılan, dökülen endometriyum kısmıdır. Bu tip plasentalara desidualı (desiduata) plasenta adı verilir. Doğum sırasında desidualı kısım, yavru ile birlikte atıldığı için kanama meydana gelir.

Sagital düzlemde hangi hareketler yapılır?

Fleksion, ekstansiyon ve hiper ekstansiyondur. adduksiyondur.

Frontal düzlem hareketleri nelerdir?

Frontal (Koronal) düzlem: Vücudumuzu yukarıdan aşağıya doğru dik bir şekilde kesen hayali çizgidir (duvar). Ön-arka olarak bedenimizi ikiye ayırır. Bu düzlemde Abdüksiyon ve Addüksiyon hareketleri meydana gelir.

Okunma: 318