Kalkinma ajanslarinin yonetim kurulunda kimler yer alir?

Kalkinma ajanslarinin yonetim kurulunda kimler yer alir?

Nesne Kalkinma ajanslarinin yonetim kurulunda kimler yer alir?

İçindekiler

Kalkınma ajanslarının yönetim kurulunda kimler yer alır?

Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. Ajans Yönetim Kurulu, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından ve Kalkınma Kurulu üyelerinin arasından seçilen 3 üyeden oluşmaktadır.

Bölge kalkınma ajanslarının genel kurul üyelerini kim atar?

Doğal üyeler ajansın kurulduğu ilin valisi, belediye başkanı, ilin ticaret odası başkanı, ilin sanayi odası başkanı ve il genel meclisi başkanından oluşuyor. Kalan 3 üye sivil toplum kuruluşu temsilcileri arasından seçiliyor.

Kalkınma Kurulu kaç kişi ile toplanır?

En fazla 100 üyeden oluşan Page 5 5 Kalkınma Kurulunun aldığı kararlar, Ajans için tavsiye niteli- ğindedir. Yapılan toplantıların sonuçları Devlet Planlama Teş- kilatı Müsteşarlığı’na raporlanmakta ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlanmaktadır.

Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi nedir?

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajanslarının mali yönetimlerinde saydamlığın, hesap verebilirliğin, uyumun ve koordinasyonun sağlanması amacıyla ana hizmet süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini yükseltecek bütünleşik merkezi bilgi sistemi geliştirilmiştir.

GAP Bölge Kalkınma idaresi Hangi Bakanlığa Bağlı?

Kuruluşunda Mülga Kalkınma Bakanlığının bağlı kuruluşu olan GAP-BKİB, 09.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 02.07.2018 tarihve 703 sayılı KHK’nın 147. Maddesinin (a) bendi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanmıştır.

GAP idaresi başkanlığı nereye bağlı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kalkınma Ajansı Genel müdür?

Ekonomi Bakanlığı, Personel Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte iken 6 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü olarak atanmıştır. İngilizce bilen YENİÇERİ, evli ve iki çocuk babasıdır.

Okunma: 344