Kalem mevzuatı ne demek?

Kalem mevzuatı ne demek?

İçindekiler: Kalem mevzuatı ne demek?

Kalem mevzuatı; ülkemizin yargı teşkilatında yer alan mahkemelerin kalem adı verilen bu bürolarında uygulanan kayıt tutma, resmi yazı ve yazışma esaslarını düzenleyen hukuk kurallarıdır.

Sorgu kaydı nedir Kalem Mevzuatı?

m. Tutuklama veya adli kontrol kararlarına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mahkemenin adı, soruşturma numarası, sorgu tarihi, şüphelinin kimlik bilgileri, müdafii ve suç bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur.

Fezleke kartonu nedir?

"Fezleke Kartonu” kenar başlıklı 40'inci maddesinde; "(1) Cumhuriyet başsavcılığınca görev nedeniyle ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen fezlekelerin saklandığı kartondur.

Iş cetvelleri kartonu nedir?

Madde 69 - Değişik işler kartonu değişik işler defterine kaydolunan işler hakkında verilen kararların tarih ve sıra numarasına göre konulduğu kartondur. ... Madde 70 - Mahkemelerden Bakanlığa gönderilen iş cetvellerinin tarih sırası ile konulup saklandığı kartondur.

Birinci derece mahkeme ne demek?

5. İlk Derece Mahkemeleri: Ülkemizde adli yargı genel yargıdır. Diğer yargı kollarının görevleri arasına girmeyen davalara adli yargıda bakılır. Diğer bir ifadeyle uyuşmazlık, anayasa, idari, askeri ceza ve askeri idari yargının görevine girmiyorsa, adli yargının görevleri arasına girer.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ne iş yapar?

Savcı; ihbar, şikayet ya da farklı bir kanal aracılığı ile kanuna aykırı bir durum tespit ettiği zaman, konuyu hukuk çerçevesinde inceleyip, araştırma ve soruşturma yapan kişidir. Savcılar, kanunlarda kamu davası açılmasının gerekli olduğu durumlarda, şikayet olmasa dahi araştırma ve soruşturma yapabilir.

Cumhuriyet savcısının görevi nedir?

MADDE 18 – Cumhuriyet başsavcısının görevleri şunlardır:

Okunma: 39