Isveren vardiya degisikligi yapabilir mi?

Isveren vardiya degisikligi yapabilir mi?

Katkı Isveren vardiya degisikligi yapabilir mi? by Admin Eylül 7, 2020

İçindekiler

İşveren vardiya değişikliği yapabilir mi?

CEVAP: İşveren, iş sözleşmesinin veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulaması ile oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapmak istemesi durumunda bu yapacağı değişikliği, İş Kanunu’nun 22. maddesi gereğince işçinin rızası ile yapılabilmektedir.

İşçi en az kaç saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz?

Vardiya değişiminde işçiler sürekli olarak en az 11 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Haftanın bir günü 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesindeki, “işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma şartlarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

Vardiyalı işlerde çalişan işçiye fazla mesai ücreti ödenir mi?

Bu durumda işçi günde 11 saati aşmayacak şekilde fazla çalıştırılıp daha sonra eksik çalıştırılarak bir denkleştirme sağlanacak bu sayede haftalık 45 saatlik sınır aşılmayacak ve işveren işçiye fazla mesai ödemek durumunda kalmayacaktır.

Vardiya nasıl yapılır?

Vardiya sistemi ile çalışan bir kurumda gün farklı saat dilimlerine bölünür. Örneğin; haftanın ilk günü olan Pazartesi gününü ele alalım. Bu durumda Pazartesi günü için çalışma vardiya saatleri şöyle olabilir: “8:00-16:00”, “16:00-24:00”, “24:00-08:00” gibi.

Vardiya değişikliği nasıl yapılır?

Vardiya Değişim Süreleri İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz vardiyalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir, yani gece – gündüz vardiyaları arasındaki değişim iki haftada bir de yapılabilir.

Gece fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Sonuç olarak gündüz veya gece vardiyasının her ikisinde günlük çalışma fiilen 10.5 saat olsa bile gündüz vardiyası günlük 1.5 saat, gece vardiyası ise günlük 3 saat fazla mesai yaptığı şeklinde hesaplama yapılır.

Gece fazla mesai ücreti ne kadar?

Gece çalışmasında mesai ücreti ne kadardır Fazla mesai ücreti gece ve gündüz çalışmasında farklı değildir. Her bir saat fazla çalışma için verilecek mesai ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Vardiyalı çalışmalarda vardiya değişimi en fazla kaç günde bir yapılabilir?

Ayrıca, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur. Bu yasal hükümler çerçevesinde, sizin durumunuzda 3-4 günde bir yapılan vardiya değişikliği, açıkça yönetmeliğe aykırıdır.

Okunma: 344